Ministerul Finantelor Publice a solici­tat distribuirea unui dividend la Fondul Proprietatea (FP) dublu fata de pro­punerea Franklin Templeton, astfel ca va incasa, cel mai probabil, aproxi­ma­tiv 160 de milioane de lei (39 de milioane de euro), intrucat detine cele mai multe voturi in AGA programata la 27 aprilie (36,79%). „Ca urmare a solicitarii Comi­siei Nationale a Valorilor Mobiliare, Franklin Templeton Investment Mana­gement, in calitate de adminis­trator unic si societate de administrare a investitiilor Fondului Proprietatea, prin prezenta, precizeaza ca introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a convocatorului Aduna­rii Generale Ordinare a Actionarilor Fon­dului Pro­prietatea programata pentru data de 27 aprilie a fost solicitata de catre actionarul semnificativ, statul roman, reprezentat legal de Ministerul Finan­telor Publice”, au precizat repre­zentantii FP.

Anuntul FP a venit dupa ce sapta­mana trecuta CNVM a emis o decizie prin care companiile listate pe o piata regle­mentata trebuie sa anunte iden­titatea si participatia fiecarui actionar la cere­rea caruia au fost introduse noi puncte pe ordinea de zi a AGA.

Daca solicitarea statului va fi apro­bata, FP va acorda dividende in valoa­re cumulata de 432,7 milioane de lei, res­pectiv 95% din profitul net de anul tre­cut, in con­diti­ile in care Franklin Tem­pleton propusese actio­narilor sa dis­tribuie 47% din castigul de anul trecut.