Institutul Bancar Roman (IBR) a anun­tat ieri implementarea celui de-al treilea proiect cofinantat din Fondul Social European, in valoare totala de 10,44 milioane de lei, si dedicat dezvol­tarii competentelor profesionale ale an­gajatilor din sectorul financiar-bancar in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei - TICFIN. Practic, pe o pe­rioa­da de 32 de luni, octombrie 2010-mai 2013, cel putin 1.500 de angajati din asa-numitul grup tinta - banci, IFN-uri, societati de asigurare, de audit, consul­tanta - vor putea participa gratuit la doua programe de initiere si unul de per­fec­tionare pentru cresterea competentelor in institutiile in care lucreaza. Absol­ven­tii cursului de initiere vor putea avea acces ulterior si la cursul de perfec­tio­nare. Din acest grup tinta, minimum 1.350 vor detine si certificate nationale au­torizate de Consiliul National de For­mare Profesionala a Adultilor (CNFPA), proiectul mizand si pe faptul ca 50% dintre participanti vor fi femei.  

Presedintele executiv si directorul general al IBR, Petru Rares (foto), a men­tionat ca 1.500 de angajati din secto­rul servi­cii­lor financiare vor beneficia gratis de cur­suri in cadrul proiectului cofinantat din fonduri europene, pentru dezvoltarea competentelor informatice si de comu­ni­catii. „Astazi, retailul si corporate ban­kingul nu mai reprezinta varful de lance al businessului bancar. Accentul se pune pe risk management si pe Depar­ta­men­tul juridic, unde se colec­teaza creantele neper­formante. Modelul de afaceri se schimba, deci si resursa uma­na trebuie sa fie capabila sa se schim­be din mers”, a punctat prese­dintele IBR. IBR va derula in ca­drul proiectului activitati precum infiin­ta­rea unui grup de lucru interregional, format din repre­zen­tantii institutiilor si organizatiilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul ser­vi­ciilor financiare sau care au activitati conexe, de exemplu univer­si­tatile, si dezvoltarea unui portal cu sec­tiune de fo­rum pe tema cresterii calitatii formarii profesionale. Pentru viitorii cursanti se vor sustine aproximativ 130 de serii de curs in Bucuresti, Constanta, Iasi, Boto­sani, Brasov, Satu Mare, Cluj, Oradea.

Seful IBR a mentionat ca institutul o sa incerce sa mai obtina, in cursul anului viitor, o finantare europeana de aproxi­ma­tiv 500.000 de euro pentru dezvol­ta­rea unei sucursale bancare virtuale, pentru a facilita trecerea cursantilor de la teorie la practica. „Deja doua banci mari ne vor spijini pentru vizualizarea concreta a formularelor si a fluxurilor de proces”, a conchis Petru Rares.