Eduard Hellvig, ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a semnat marţi contractul de reabilitare a infrastructurii rutiere pe relaţia Nord - Sud - Est a Polului de Creştere Craiova în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova, finanţat prin Programul Operaţional Regional.

Proiectul face parte din Planul integrat de dezvoltare Craiova - pol de creştere în construcţia de maşini şi industria electrotehnică. Misiunea Planului integrat de dezvoltare este de a transforma Zona Metropolitană Craiova într-un spaţiu atractiv şi competitiv la nivel european, un important centru economic în construcţia de maşini şi industria electrotehnică şi un puternic mediu academic.

Proiectul are o valoare totală de aproape 84 milioane lei, din care 65 milioane lei reprezintă finanţare nerambursabilă, şi se va derula pe parcursul a 28 de luni.

Obiectivele specifice urmărite de proiect sunt îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de transport în Zona Metropolitană Craiova prin modernizarea a 139.017 mp de suprafaţă carosabilă pe străzile Râului, Caracal şi Bariera Vâlcii şi prin crearea de piste pentru biciclete pe străzile Râului şi Caracal pe o suprafaţă de 11.202 mp, extinderea infrastructurii de utilităţi publice pe strada Bariera Vâlcii prin introducerea canalizarii pluviale pe o lungime de 1800 m şi amenajarea de rigole carosabile pe o lungime de 1460 m şi reducerea efectelor congestionării urbane asupra mediului pe strada Râului prin casetarea canalului colector pe o lungime de 310 m.

Toate acestea vor conduce la reducerea cu 30% a timpului de călătorie în oraş la finalizarea perioadei de implementare a proiectului şi la creşterea cu 6% a numărului de persoane care vor utiliza mijloacele de transport în comun pe rutele aferente străzilor Râului, Caracal şi Bariera Vâlcii la doi ani de la finalizarea proiectului.