Revenirea economiilor mondiale dupa falimentul Lehman Bro­thers a determinat o schimbare a preferintelor investitorilor pe pietele financiare, acestia tre­cand de la plasamentele in titluri de valoare la expunere pe marfuri. Odata cu aceasta tendinta, la Bursa de Valori Bucuresti avem deja trei contracte futures avand ca active-suport aurul, argintul si petrolul, ultimele doua fiind lansate chiar pe 25 iulie. Avand in vedere preferinta pentru activele-suport-marfa, Tradeville ia in calcul si alte produse, eventual cele cu activ-suport - cerealele.

Desi piata futures de la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) nu reprezinta o com­po­nenta importanta a pietei de capital au­tohtone, lucrurile par sa fi intrat pe un traseu nou odata cu schimbarea strategiei de lansare a produselor derivate. Valentin Ionescu, directorul general al BVB, a de­clarat ca toate contractele derivate vor fi lansate cu market maker, avand astfel fur­nizor de lichiditate pe produsele respec­tive. Ca urmare, dupa succesul con­trac-
­­tului futures avand ca activ-suport pretul aurului, Tradeville a decis sa activeze ca formator de piata si pentru contractele la termen Silver Futu­res si Brent Crude Oil Futures inca din prima zi de tranzac­tio­nare a acestora, 25 iulie 2011, oferind astfel investitorilor posi­bilitatea de a avea un suport in ceea ce pri­veste nivelul de lichi­ditate. „Derivatul pe aur s-a dovedit a fi atractiv pentru inves­titori, fiind cel mai tranzactionat contract futures listat la BVB, fapt datorat sprea­dului competitiv. Con­sideram ca instrumentele derivate de tip futures avand ca active-su­port mar­furile au fost neglijate pana in prezent, dar ele au potential de dezvol­tare”, a de­clarat Bogdan Barbieru, director de dez­voltare in cadrul Tradeville. Evo­lutia din ultima perioada a preturilor marfurilor la nivel interna­tional a deter­minat din ce in ce mai multi investitori locali sa se intereseze de posi­bilitatea de a tranzactiona instru­men­te de­rivate cu activ-suport marfuri. Ca si aurul, argintul re­prezinta un metal pretios ce poate servi drept plasament de refugiu in caz de in­stabilitate pe pietele financiare, dar spre deosebire de acesta prezinta o stransa legatura cu productia industriala avand in vedere ca 40% din cererea mon­diala de argint ii revine aces­tui segment.


Marfurile castiga teren


Reprezentantul Tradeville a explicat initiativa prin interesul in crestere al inves­titorilor pentru asemenea produse deri­vate, iar in functie de reactiile clientilor vom veni cu noi contracte si produse pe piata derivatelor. „Lumea a devenit mai selectiva privind produsele pe care le tranzactioneaza. La acest moment, pe pie­tele externe cele mai tranzactionate sunt indicii (in special Dow Jones), perechile valutare, marfurile si apoi CFD-urile pe actiuni”, a comentat Barbieru. De altfel, Mihai Nichisoiu, analist piete interna­tio­nale la Tradeville, a explicat ca „predilectia investitorilor pentru marfuri a inceput odata cu revirimentul industriilor si eco­nomiilor globale post-Lehman Brothers. Atat argintul, cat si petrolul au fost trans­formate in instrumente macro­glo­bale de speculatie, in particular pe fondul unui exces de lichiditati existent la nivel global, la costuri exceptional de mici. Ar­gintul a fost preferat in fata aurului pe fondul unei utilizari industriale pe care aurul nu o are, iar petrolul Brent a castigat enorm in po­pularitate in fata petrolului WTI in par­ticular pe filiera cererii exprimate de eco­nomiile emergente si a tensiunilor din Orientul Mijlociu si nordul Africii”.


Castigurile pot creste


Odata cu lansarea contractului Silver Futures, investitorii au posibilitatea de a profita de variatiile raportului dintre aur si argint avand listate la BVB contracte la termen pe ambele metale pretioase. „O apreciere suplimentara a cotatiilor argin­tului este sprijinita de criza datoriilor pu­blice din zona euro si Statele Unite si de faptul ca alunecarea economiilor globale obliga cele mai importante centre de lichiditate (Statele Unite, Japonia, Regatul Unit) la mentinerea unor abordari mone­tare relaxate”, explica analistul Tradeville.

In plus, cei care vor sa mizeze pe evo­lutia economiei mondiale au acum opor­tunitatea de a face acest lucru pe piata locala si in moneda nationala, asumandu-si pozitii pe contractul avand drept suport pretul petrolului Brent, care este prin­­cipala clasificatie de petrol cu doua treimi din tranzactiile la nivel global ale acestui activ suport.

In plus, tranzactionarea deri­vatului pe petrol reprezinta o oportunitate pentru cei care doresc sa se protejeze im­potriva ris­cului majorarii pretului car­burantilor. „Cotatiile petrolului raman de­pendente de cererea inca notabila din partea econo­miilor emer­gente si de dislo­carile prezente in Orientul Mijlociu si nordul Africii, dar vulnera­bilitatile con­stau in presiuni poli­tice in­dreptate im­potriva speculatiilor din pietele de energie si in abordarile curente ale Agentiei In­ternationale a Energiei, care a decis sa previna o crestere suplimentara a pre­turilor”, este de parere analistul Tradeville.