Mai mult de jumatate dintre cei care ar fi trebuit sa-si globalizeze veniturile au uitat sa o faca. La ni­ve­lul Directiei de Finante Timis, un nu­mar de 50.362 de contribuabili au avut obligatia depunerii de­cla­ra­tiei de venit pentru anul 2008. In­tru­cat pana la termenul legal de de­punere, 15 mai 2009, nu au depus declaratiile 21.492 de contribuabili, administratiile finan­te­lor publice teritoriale au emis no­ti­ficari in acest sens. Cel mai mare numar de restantieri se in­re­gis­trea­za la Administratia Finantelor Pu­blice Timisoara, unde aveau obli­ga­tia de­punerii declaratiei 36.836 de con­tribuabili, iar pa­na la termenul le­gal au depus de­cla­ratia de venit doar 20.645 de con­tribuabili. Pentru aceia care nu s-au achitat la timp de aceasta obligatie au fost emise 16.191 de notificari.

Aceste de­cla­ratii trebuie depuse de con­tri­bua­bilii persoane fizice care au realizat in anul 2008 venituri in bani si/sau in natura din Romania pro­venind din activitati inde­pen­den­te, din cedarea folosintei bu­nu­ri­lor, din activitati agricole pentru care ve­nitul net se stabileste in sistem real, din castiguri rezultate din trans­fe­rul dreptului de pro­prie­ta­te asupra titlurilor de valoare si din castiguri din operatiuni de van­za­re-cumparare de valuta la ter­men. Declaratia privind veniturile realizate se de­pune la organul fiscal in raza caruia isi are domiciliul con­tribuabilul. Nedepunerea de­cla­ra­tiilor de venit la termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10 lei la 100 de lei. Con­tribuabilii care nu si-au in­de­pli­nit aceasta obligatie si au fost no­ti­fi­cati se vor prezenta la sediul or­ganului fiscal care le-a transmis no­ti­fi­carea, unde vor achita amenda spe­cificata si vor depune declaratia.