Lafarge România a investit trei milioane de euro la uzina de ciment din Hoghiz, într-o nouă platformă de recepţie, procesare, depozitare temporară şi transfer a deşeurilor solide, în cadrul unui proiect mai amplu în valoare de 13,7 milioane lei, pentru optimizarea capacităţii de coprocesare a deşeurilor, au anunţat reprezentanţii companiei.


'Coprocesarea deşeurilor în fabricile de ciment reprezintă alternativa sustenabilă şi viabilă de valorificare a deşeurilor, cu efecte benefice asupra mediului înconjurător, sănătăţii şi securităţii oamenilor. Principala noastră preocupare este ca serviciile pe care le oferim să fie orientate spre o gestionare a deşeurilor conformă cu cerinţele pieţei şi să răspundă nevoilor specifice ale fiecărui client. Un număr important de operatori economici din diverse sectoare, cum ar fi cele industriale şi publice, este interesat de gestionarea corectă şi conformă a propriilor deşeuri şi, în acest sens, apelează la serviciile complete oferite de către noi, în parteneriat cu Eco Gest', a precizat Arpad Farkas, directorul Uzinei Hoghiz.

Activitatea de coprocesare a deşeurilor a fost începută la uzinele Lafarge din România în 2002 şi a continuat să se dezvolte cu creşterea progresivă a cantităţilor anuale de deşeuri coprocesate şi a ratei de substituţie a combustibililor tradiţionali cu combustibili alternativi şi a materiilor prime tradiţionale cu materii prime alternative. Uzinele Hoghiz şi Medgidia deţin autorizaţii integrate de mediu pe baza cărora pot coprocesa o gamă largă de peste 100 de tipuri de deşeuri - solide, lichide, păstoase - provenite din diverse activităţi industriale, cât şi deşeuri municipale sortate. O parte din deşeurile municipale valorificate energetic prin coprocesare în cadrul uzinei Hoghiz, provin de la staţia de sortare Recy Eco Combustibil - primul parteneriat privat în domeniu, încheiat între compania Urban S.A. Sucursala Braşov şi Eco Gest SA, precizează reprezentanţii Lafarge.

'Principalele avantaje ale coprocesării deşeurilor în fabricile de ciment sunt: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, conservarea resurselor naturale neregenerabile, diminuarea riscurilor de mediu prin reducerea cantităţii de deşeuri destinate depozitării şi implicit evitarea supra - aglomerării în depozitele controlate. Eforturile sunt continuate şi îndreptate spre dezvoltarea economiei circulare prin eficientizarea investiţiilor realizate, susţinerea şi contribuţia activă la dezvoltarea pieţei deşeurilor din România', a explicat Monica Tudor, Industrial Ecology Managing Director Eco Gest S.A.

Investiţia realizată în cadrul uzinei Lafarge din Hoghiz face parte din angajamentul public asumat de Lafarge de a-şi reduce emisiile globale nete pe tona de ciment cu 33% între 1990 şi 2020. În România, Lafarge produce materiale de construcţii de peste 15 ani şi activează în sectorul de ciment, agregate şi betoane, cu 40 de amplasamente industriale unde operează peste 1.000 de angajaţi sau colaboratori, noteaza Agerpres.