Agentii economici nu stiu nici la aceasta data daca este nevoie sa apeleze la consultanti fiscali pentru certificarea declaratiei pri­vind impozitul pe profit, deoa­rece legea ii obliga, dar nu-i sanctioneaza. De asemenea, nici organele fiscale nu pot refuza sa primeasca declaratiile neavizate. Firmele aflate in aceasta situatie ar putea fi insa verificate cu prioritate de catre institutiile de control.


Depunerea declaratiilor fiscale pe anul 2009 s-a transformat intr-un talmes-balmes din cauza intrarii in vigoare a prevederilor Codului de procedura fiscala care prevad obligativitatea certificarii lor de catre consultanti fiscali. Mai precis, este vorba de depunerea Declaratiei 101 pri­vind impozitul pe profit. Numai ca legis­latia nu contine sanctiuni pentru con­­tribuabilii care depun declaratii necer­tificate si nici nu interzice primirea lor de catre functionarii administratiilor finan­ciare. In mod clar, cei mai multi prefera sa nu apeleze la consultantii fiscali deoarece, pe de o parte, este vorba de o cheltuiala in plus, iar pe de alta parte nu vor ca per­soane straine sa vada toate detaliile aface­rilor lor.

Din acest motiv, contribuabilii se afla acum in fata unei dileme, daca sa cer­tifice sau nu declaratiile de impozit pe profit. Foarte multi agenti economici s-au prezentat pana acum la administratiile financiare cu declaratiile „avizate“ doar de ei. In unele cazuri, functionarii Finantelor le-au primit, in altele nu. Ba chiar, dupa cum ne-au semnalat unii oameni de afa­ceri, functioneaza si mica spaga la ghiseu pentru a fi acceptate. Aceasta cu toate ca unii dintre oficialii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) au precizat ca functionarii nu pot refuza sa primeasca declaratiile privind impozitul pe profit daca legea nu prevede acest lucru. Con­sul­tantii fiscali, cei care au de castigat din noile prevederi legislative, sunt la randul lor „in ceata“.

„Nu putem decat sa speram ca Ministerul Finantelor va clarifica aceas­ta situatie in timp util si nu se va ajunge ca in c­azul normelor metodologice ale Co­dului Fiscal, care au fost publicate pe data de 31 decembrie, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie. Subliniez ca aceasta certificare nu presupune doar aplicarea unei semna­turi si a unei stampile, ci o munca labo­rioasa, ce presupune in principal timp“, arata Sorin Istrate, Managing Partner al firmei de consultanta fiscala Contexpert Con­sulting. Potrivit ultimelor date pri­mite de la Registrul Comertului, in Ro­ma­nia sunt 648.679 de firme active, din care peste 20.000 de contribuabili mari si mijlocii.

Obligatie fara proceduri de aplicare


La situatia incurcata care da batai de cap firmelor si motive de bucurie con­sul­tan­tilor fiscali s-a ajuns din cauza pre­ve­derilor art. 83, alin. (5) din Codul de pro­cedura fiscala (CPF). „Declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un con­sultant fiscal, in conditiile legii, cu excep­tia celor pentru care este obli­­ga­torie audi­tarea“, se arata in lege. Aplicarea preve­de­rii a fost apoi amanata pana la 1 ianua­rie 2010. Termenul-limi­ta pentru depunerea decla­ratiei 101 a fost 25 februarie pentru contribuabilii care au definitivat pana la aceasta data inchiderea exercitiului finan­ciar anterior si 25 aprilie pentru ceilalti.

Finan­tistii nu au pregatit din timp aplica­rea prevederilor CPF, astfel incat de la intrarea lor in vigoare nimeni nu stie pre­cis ce are de facut. Corpul Expertilor Con­tabili si Contabililor Autorizati din Roma­­nia (CECCAR) a trimis in luna ianua­­rie o circulara filialelor organizatiei prin care atrage atentia ca „aceasta obliga­tie a contribuabililor nu poate fi inde­plinita neexistand proceduri legale de acordare a acestei vize”.

„Daca declara­tiile fiscale au fost transmise sau depuse fara aceasta viza, contribuabilul va primi o notificare din partea organu­lui fiscal competent sa se con­formeze“, a precizat CECCAR. Cu toate ca nu s-au pre­vazut masuri coercitive impotriva celor care nu-si certifica de­cla­ratiile, se pare ca acestia vor fi primii veri­ficati de catre ins­pec­torii fis­cali deoarece pre­zinta risc fis­cal ridicat.

Micii contribuabili ar putea scapa de certificare


Asa cum se intampla la noi, la o luna de la intrarea in vigoa­re a noilor prevederi ale Codu­lui de procedura fiscala, Mi­nisterul Finantelor Publice (MFP) s-a gandit sa puna or­dine in „harababura“ certificarii decla­ra­tiilor fiscale. Pe site-ul insti­tutiei a fost publicat un proiect de ordonanta de urgenta care ar trebui sa modifice alin. (5) al art. 83 din CPF, in sensul ca doar contribuabilii mari si mij­locii sa fie obligati sa ape­leze la consultanti fiscali. In con­tinua­re, la acelasi articol, Ministerul Finantelor propune trei noi alineate.

Potrivit acestora, la organul fiscal competent se vor depune, dupa certifica­rea de catre un consultant fiscal, decon­tu­rile cu suma negativa de TVA si de­­cla­ratiile fiscale prin care se corecteaza impo­zite, taxe, contributii si alte sume ce cons­tituie venituri ale bugetului general consolidat, adminis­tra­te de ANAF.   „Certi­ficarea decla­ratiilor fis­cale prevazute la alin. (5) si (6) consta in verificarea exac­titatii si realitatii datelor inscrise in decla­ratii pe baza infor­matiilor si a do­cu­mentelor prezentate de contri­bua­bili. Cer­tifi­carea se face conform nor­melor ela­borate de Camera Con­sultan­tilor Fiscali cu consultarea Ministe­rului Finan­telor Publice“, se arata in proiectul MFP.

In cazul depunerii declaratiilor fiscale fara respectarea preve­derilor legale, contri­bua­bilii vor fi notificati ca nu si-au indeplinit obligatiile. Ulte­rior, Camera Consultan­tilor Fiscali a emis o hota­rare pri­vind apro­barea Normelor de cert­ificare a de­claratiilor fis­cale anuale ale con­tribua­bililor persoane juridice, cu excep­tia celor pentru care este obligatorie audi­tarea, in care se precizeaza exact in ce con­ditii isi desfasoara activi­tatea consultantii fiscali.