Fondurile europene nu finanteaza in proportie de 100% proiectele depuse de solicitanti, fiind necesara si o contributie proprie a beneficiarilor. CEC Bank a dezvoltat in acest sens o serie de produse si servicii dinamice si atractive pentru administratiile publice locale si pentru sectorul IMM, grupate in nu mai putin de trei categorii.

Pentru sectorul intreprin­de­ri­lor mici si mijlocii, CEC  Bank finanteaza proiecte pentru dez­voltarea rurala si pescuit, dezvoltarea sistemului de pro­ductie, modernizarea si extinderea sistemelor de telecomunicatii, cerce­tare in parteneriat intre universitati/ insti­tute de cercetare-dezvoltare si in­treprinderi, dezvoltarea start-upuri­lor, dezvoltarea micro­intre­prinde­rilor, dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, imbunatatirea eficientei energetice, a investitiilor in instalatii etc.

Oferta pentru sectorul IMM


„Banca noastra si-a dezvoltat o oferta formata din linia de credit pentru investitii, acordata pe o du­ra­ta de maximum 10 ani, creditul pentru investitii, oferit tot pe maxi­mum 10 ani, si creditul punte, acor­dat pe maximum sase luni“, afirma directorul Directiei Produse si Ser­vicii Bancare al CEC Bank, Cristian Nae. De altfel, linia de credit pentru investitii s-a dovedit pana acum cel mai utilizat produs, adauga Cristian Nae.

Linia de credit pentru investitii, acordata in lei sau euro, are ca de­sti­natie prefinantarea partiala sau inte­grala a grantului aferent proiectelor, cofinantarea cheltuielilor eligibile si finantarea celor neeligibile. Linia de credit se acorda in mai multe transe, in regim revolving in perioada de implementare a proiectelor, adica in primii maximum trei ani, iar ulterior se stabilesc scadente fixe pentru soldul nerambursat la finele acestei perioade. Soldul liniei existente la finele perioadei de implementare a proiectului se va putea rambursa lunar, trimestrial sau semestrial, in rate egale sau inegale, in functie de activitatea clientului.

Creditul punte, acordat in lei sau euro, are ca destinatie prefinantarea partiala sau integrala a grantului aferent proiectelor.  Se acorda intr-o singura transa, iar rambursarea se face la o singura scadenta, stabilita in functie de data de la care se face decontarea transei.

Creditul pentru investitii se acor­da, in lei sau euro, pentru prefi­nan­tarea partiala sau integrala a gran­tu­lui aferent proiectelor de investitie, pentru cofinantarea cheltuielilor eli­gibile aferente acestora si pentru finantarea cheltuielilor neeligibile. Imprumutul este pus la dispozitie intr-o singura transa, solicitantul putand beneficia de o perioada de gratie cuprinsa intre 3-12 luni, in functie de durata de creditare. Ram­bursarea se face lunar, trimestrial sau semestrial, in rate egale sau inegale.

Finantari pentru APL


Pentru administratiile publice lo­cale (APL) se finanteaza proiecte din domenii ca: invatamant; sana­tate; cultura; religie si actiuni privind acti­vi­tatea sportiva si de tineret; asis­ten­ta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii; servicii si dezvoltare publica si locuinte; agri­cultura si silvicultura; transporturi si comuni­catii; diferite tipuri de actiuni econo­mice, actiuni pentru protectie civila, etc. Si pentru APL oferta CEC Bank contine linia de credit pentru investi­tii, creditul punte si creditul pentru investitii, dar finantarile se acorda in lei. Pen­tru linia de credit pentru investitii nu se solicita obligatoriu contributia proprie a administratiei publice locale, iar durata de creditare este de maximum 10 ani.