Autoritatile contractante nu mai trebuie sa instiinteze din 25 octombrie Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice (UCVAP) din Ministerul Finantelor Publice cand deruleaza proceduri de achizitie publica prin publicarea unui anunt de participare in SEAP. Potrivit Legii nr. 314/2009, care intra in vigoare in 25 octombrie, autoritatile contractante au insa obligatia sa instiinteze UCVAP in cazul procedurilor de atribuire pentru care nu se impune publicarea unui anunt de participare in SEAP (sistemul electronic de achizitii publice). In acest caz, instiintarea trebuie facuta cu cel putin cinci zile lucratoare inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertei.