Falimentara Victoria Holding, firma care detine centrul comercial City Mall din Bucuresti, nu a reusit sa atraga cumparatori interesati nici la cea de-a doua li­ci­tatie programata pentru 20 aprilie. Investitorii aveau ca ter­men-limita pentru depunerea documentatiei de licitatie data de 18 aprilie, iar in lipsa interesului din partea acestora, lichi­da­to­rul judiciar Casa de Insolventa Transilvania va discuta cu cre­di­torii alte modalitati de valorificare a activului, inclusiv pas­trarea acestuia in contul creantelor. Pretul de vanzare la a doua li­citatie a fost stabilit la 29,5 mil. euro, fata de 33 mil. euro soli­ci­t­ati la prima strigare, din 31 martie. Centrul comercial a in­trat in faliment in luna noiembrie, cand Victoria Holding s-a declarat incapabila sa ramburseze creditele con­trac­tate pentru achizitia City Mall, in 2006. La vremea res­pec­tiva, fondul a platit peste 100 mil. euro, de trei ori pretul licitat, acesta fiind al treilea proprietar al City Mall.

Cele trei banci finantatoare ale proiectului au de recuperat 176 de milioane de lei (peste 41 de milioane de euro), din care Bancpost 21,6 milioane de lei (apro­ximativ 5 milioane de euro), UniCredit Bank Austria - 153 de mi­lioa­ne de lei (35,7 milioane de euro), iar UniCredit Tiriac Bank - 1,28 milioane de lei (circa 300.000 de euro), potrivit tabelului pre­liminar de cre­ante prezentat de adminis­tra­torul judiciar. In total, cele trei institutii de credit au imprumutat Victoria Holding cu 67,3 milioane de euro, pentru finantarea achi­zitiei centrului comercial si pentru con­struc­tia unei parcari.

Diferitii furnizori de servicii si alti parte­neri de afaceri ai firmei, incadrati in categoria creditorilor chirografari (creditori pe baza unui act sub semna­tura privata), care nu au ga­rantii, au de recuperat 141,3 milioane de lei (33 de milioane de euro). City Mall are o su­prafata inchiriabila de 19.000 mp. Cen­trul comercial cuprinde 80 de magazine, o zona de ca­fenele si restaurante, precum si un cinema­tograf operat de compania City Cinema.