Dupa noua luni de verificari, raportul Comisiei parlamentare de ancheta in cazul societatii Nicolina Iasi a fost finalizat si adoptat de catre Camera Deputatilor. Raportul indica nereguli grave in procedurile de instrainare a bunurilor imobile ale fabricii, cu indicii evidente privind lipsa de implicare si posibila coruptie a unor angajati ai statului.

Pentru devalizarea fabricii si-au dat con­cursul, dupa cum sustine prese­din­tele Comisiei de Ancheta, deputatul Ni­­cu­sor Paduraru, atat reprezentanti ai AVAS, cat si ai Directiei Generale a Finan­telor Pu­blice (DGFP) Iasi, Inspectoratul Judetean de Politie sau Garda Finan­cia­ra. Intregul demers s-ar putea incheia cu rezilierea con­tractelor de vanzare-cum­parare a acti­velor fabricii. Un manual de coruptie ge­neralizata, asa poate fi descris raportul Co­misiei parlamentare de an­cheta in ca­zul fabricii Nicolina SA Iasi, adoptat recent de Camera Deputa­tilor, care descrie nen­umaratele nereguli des­co­perite in cazul privatizarii fabricii ie­sene.

Potrivit ra­portului, in cazul socie­tatii Nicolina SA Iasi se poate vorbi des­pre „falimentare voita, un fenomen gene­ralizat pentru in­treaga industrie ieseana”, dupa cum sustine presedintele Comisiei de ancheta, deputatul Nicusor Pa­duraru. Raportul, care va ajunge pe masa DNA si a Guver­nului, descrie pas cu pas modul in care s-a instrainat patri­moniul fabricii, fara ca vreo autoritate a statului sa inter­vina in oprirea nere­guli­lor si ilegalitatilor. „Stiti cum actioneaza o caracatita? Cu fiecare brat incearca sa anihileze fiecare pe­ricol. Iar autoritatile au actionat ca si cum ar fi fost amortite”, explica Nicusor Pa­duraru lipsa de reactie a institutiilor statului in acest caz.

Istoria privatizarii Nicolina, pas cu pas


Verificarile au scos la iveala mai multe nereguli, confirmate, in limita com­pe­tentelor, si de rapoarte ale Curtii de Con­turi si ale Directiei de control din ca­drul Autoritatii pentru Valorificarea Acti­velor Statului (AVAS). Unul dintre cele mai grave este cel legat direct de van­zarea de active - doua sectii de pro­ductie ale Nico­li­na - catre doua firme: SC Concept In­vest­ment Brasov si SC Real Estate Iasi.

Vanzarile celor doua active s-au efec­tu­at, asa cum prevede si legea, in baza unor Caiete de Sarcini, care insa au fost aproape ignorate. „Contractele incheiate ca urmare a acestor licitatii nu au res­pec­tat Caietele de Sarcini. Cu toate ca res­pectivele Caiete de Sarcini erau foarte clare si precise, la incheierea con­tractelor de vanzare-cumparare au fost asumate mai multe acte aditionale care au condus in mod nefast la intarzierea achitarii pre­tului si deteriorarea acce­le­rata a situatiei patrimoniale a SC Nico­lina SA”, spune deputatul iesean. Practic, banii pe active nu au intrat in contul Nico­lina nici dupa un an de la orga­ni­zarea licitatiei.

„In ge­neral, la astfel de lici­tatii se pune o conditie seaca: ai 30 de zile la dispozitie pen­tru a incheia con­tractul. Aceste firme au incheiat contrac­te care nu s-au in­de­plinit in 30 de zile. Unul s-a finalizat abia dupa un an, cu nenumarate acte aditi­o­nale, incheiate intr-un mod foarte in­teresant, iar celalalt nici astazi nu este inca finalizat, cel cu Con­cept Investment Brasov”, spune prese­dintele comisiei de ancheta. Nere­guli au fost depistate si in modul de acor­dare a mandatelor de catre AVAS per­soanelor abilitate in negocierea si in­cheierea contractelor.

Aceste mandate au fost declarate ilegale chiar de catre Di­rectia de control din cadrul AVAS, iar fara aceste mandate nicio vanzare de ac­tive nu era posibila. Ceea ce inseamna, dupa cum arata si raportul Comisiei de an­cheta, ca „vanzarile de active realizate in anul 2007 s-au realizat fara res­pec­tarea docu­men­tatiilor pentru licitatie”.

Firme cu interese comune


Dincolo de nerespectarea contrac­telor de vanzare-cumparare a activelor, depu­ta­tul iesean vorbeste si despre o alta jon­glerie, care s-a petrecut chiar in 2009. La inceputul anului a avut loc inca o miscare extrem de interesanta, care a scos la iveala alte aspecte dubioase. Din 2009, ANAF are posibilitatea de a initia vanzarea de creante ale statului roman, iar prima cesiune de creante, „o onoare” pentru Iasi, dupa cum o numeste Padu­raru, se face la Nicolina. Cine cumpara? Chiar una dintre cele doua societati interesate de Nicolina. Adica Real Estate.

Contractul de cesiune a fost incheiat in acest an, cu o valoare de 15 milioane de lei, dar se pare ca nici in acest caz nu au fost respectate termenele de plata. In aceste conditii, ANAF ar fi putut aplica o regula simpla: anularea contractului, pe motiv de neplata. Numai ca situatia juridica a aces­tui contract nu este nici in prezent clara, adica nu se stie cu precizie daca ANAF a reziliat contractul, chiar daca termenii ii permiteau acest lucru. Miscarea scoate la iveala un alt aspect.

In urma unor veri­ficari s-a con­statat ca cele doua firme au interese co­mune, avand acelasi actio­na­riat. „In mo­mentul in care Real Estate a cum­parat creantele, Con­cept Investment de­tinea 98 la suta din Real Estate. Practic, o firma cu datorii catre Nicolina, Concept, care nu-si achi­tase datoriile pentru active, cum­para creantele fabricii”, explica Paduraru. In traducere, o firma isi cum­para practic propriile creante. „Evolutia in timp a actionariatului si chiar adresele dum­nealor arata ca sunt interese comu­ne. Totul concorda catre scopul comun”, puncteaza presedintele Comisiei de ancheta.

Isi vand activele intre ele si recupereaza TVA


Culmea este insa ca acele doua contracte de vanzari de active, chiar daca licitatia a avut loc in aceeasi zi, difera ca si forma. „In privinta Real Estate a avut clauza pact comisoriu (document prin care se prevede ca, in caz de neplata, se produce rezilierea de drept, iar cum­paratorul pierde inclusiv avansul - n.r.). In privinta Concept, nu exista nicio clauza, dar in acest caz nu s-a efectuat nici plata pentru active”, spune de­putatul iesean. Si in acest caz se arata cu degetul catre responsabilii AVAS, care au ramas inerti la nereguli. „AVAS nu a dispus nicio masura prin intermediul repre­zen­tantilor sai in CA, AGA, pentru corectarea  sau inlaturarea clauzelor contractuale paguboase, defavorabile SC Nicolina SA si in fapt, statului roman”, se arata in raportul Comisiei de ancheta.

O alta ciudatenie este ca in momentul in care Real Estate achita activele, le vinde catre Concept si, in urma vanzarii, recupereaza si TVA, in valoare de 1,15 milioane de lei! „Din punct de vedere legal, al relatiei dintre cele doua firme, nu este nicio problema. Ceea ce mi se pare suspect este viteza cu care finantele locale au aprobat restituirea acestei taxe, fara sa se faca o serie de verificari incru­cisate si fara sa se clarifice unele aspecte neclare din dosar. Spre exemplu, chiar reprezentantii uneia dintre firme a recunoscut ca sediul social din acte nu mai era cel real, dar, cu toate acestea, lucrurile au continuat pe aceeasi linie”, spune deputatul iesean.

Mai mult, rapor­tul vorbeste despre „superfi­cia­lita­tea si usurinta” cu care Finantele au apro­bat rambursarea TVA, in conditiile in care se putea aplica regula „tertului poprit”, avand in vedere ca firma Con­cept avea inca datorii catre Nicolina si, de fapt, catre statul roman. „Prin aceasta mane­vra consideram ca Bugetul de stat a fost prejudiciat in fa­voarea capitalizarii unei firme private, care la randul ei a produs prejudicii unei societati aflate in pro­prie­tatea statului, prin neplata achizitionarii activului Sec­tia Utilaje Tera­siere”, se arata in raportul Comisiei de ancheta.

Nece­sitatea unor verificari mai com­plexe a fost justificata si de fatul ca su­mele transferate pentru achitarea acti­vului au constituit un transfer ban­car de la o firma off-shore din Cipru - Drea­mcatcher Investment LTD, mai spune raportul.


Doua SRL-uri fara activitate


O alta ciudatenie este ca acele doua fir­me care au cumparat active nu au avut activitate pana la data licitatiei. „Erau pe zero, nu aveau nimic, doar un ca­pital minim de 200 de lei, ulterior majorat la 2.000 de lei de catre una dintre ele. Nu erau chiar nou infiintate, dar probabil ca activitatea lor consta in astfel de achizitii de active si cam atat. Pro­babil asta a fost dorinta actio­na­riatului, dar asta nu este treaba mea. Pe mine ma preocupa inte­resul statului, daca legalitatea contrac­telor incheiate cu dumnealor a fost indeplinita, daca acele contracte au fost gestionate corect de catre administratori”, spune Nicusor Paduraru.

Raportul va ajunge pe masa DNA


Demersul Comisiei parlamentare de ancheta a venit simultan cu o serie de alte controale efectuate si de alte in­sti­tutii ale statului, care par sa convearga catre aceleasi concluzii: privatizarea Ni­colina s-a produs sub umbrela unor megain­terese si cu posibilul concurs al auto­ritatilor. Curtea de Conturi a fina­lizat la randul sau un raport care rec­la­ma ace­leasi nereguli intalnite in actele Co­misiei parlamentare de ancheta.

Acesta, precum si datele provenind de la Comisia parlamentara vor fi inaintate or­ganelor de ancheta abilitate, precum Parchetul sau DNA, pen­tru a se stabili daca vor exista persoane care sa fie trase la ras­pundere din punct de vedere penal, pre­cum si pentru a se stabili prejudiciul pro­dus, dincolo de acela de a fi anihilata o intreaga structura in­dus­­triala. Pana in acest moment, singurul efect este ca s-au activat deja meca­nis­mele pentru rezilie­rea pe calea justitiei a unuia dintre con­trac­tele de instrainare a acti­velor Nicolina.

Semnalele de avertizare ale SRI, neluate in seama


Deputatul iesean spune ca lipsa de reactie a autoritatilor este demonstrata si de faptul ca nimeni din partea autoritatilor locale sau cen­trale nu s-a sesizat cu toate ca Serviciul Roman de Informatii a transmis nu mai putin de 12 informari, care avertizau cu privire la interesele comune pe care cele doua firme le au in privinta Nicolina. „Punctul de vedere al comisiei este ca exista prezumtia traficului de influenta, al abu­zului in functie sau al neglijentei in serviciu in majoritatea institutiilor responsabile intr-un mod direct sau indirect de evolutia SC Nicolina SA”, se arata in raport.