Fluxul net de investiţii străine directe (ISD) în anul 2011 a atins nivelul de 1.815 milioane euro, din care 1.512 milioane euro participaţii la capital (83,3 %) si 303 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (16,7%), arata Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe, data astazi publicitatii de catre BNR.

Soldul final al investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2011 a înregistrat valoarea de 55.139 milioane euro, din care 37001 milioane euro participaţii la capital, inclusiv profitul reinvestit (67,0%) si 18.138 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (33,0%).

 Din punct de vedere al orientării pe ramuri economice, ISD s-au localizat cu precădere în industria prelucrătoare (31,5% din total). În cadrul acestei industrii cele mai bine reprezentate ramuri sunt prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (6,3% din total), industria mijloacelor de transport (5,2%), metalurgia (4,9%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (4,1%) şi ciment, sticlă, ceramică (3,2%).

 

Repartizare pe principalele activităţi economice

 

 

Total

milioane

euro

%

 din total ISD

TOTAL, din care:

55139

100.0

Industrie

24487

44.4

   Industria extractivă

2753

5.0

   Industria prelucrătoare, din care:

17372

31.5

   - alimente, băuturi şi tutun

2251

4.1

   - ciment, sticlă, ceramică

1768

3.2

   - fabricare produse din lemn, inclusiv mobilă

1029

1.9

   - fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, optice și electrice

 

e șişi electrice

1062

1.9

   - maşini, utilaje şi echipamente

995

1.8

   - metalurgie

2695

4.9

   - mijloace de transport

2840

5.2

   - prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice

3468

6.3

   - textile, confecţii şi pielărie

798

1.4

   - alte ramuri ale industriei prelucrătoare

466

0.8

   Energie electrică, gaze şi apă

4362

7.9

Activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative și servicii suport

2679

4.8

Agricultură, silvicultură şi pescuit

1316

2.4

Comerţ

6282

11.4

Construcţii şi tranzacţii imobiliare

5897

10.7

Hoteluri şi restaurante

431

0.8

Intermedieri financiare si asigurări

10026

18.2

Tehnologia informaţiei şi comunicaţii

2967

5.4

Transporturi

787

1.4

Alte activităţi

267

0.5

 

 Pe lângă industrie, activităţi care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare şi asigurările (reprezintă 18,2% din totalul ISD), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata (11,4%), construcţii şi tranzacţii imobiliare (10,7%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (5,4%).

 Imobilizările corporale şi necorporale, cu un sold la finele anului 2011 în valoare de 27153 milioane euro, reprezintă 49,2% din soldul total al ISD, ceea ce conduce la un grad semnificativ de stabilitate al investiţiei străine directe.

 Din punct de vedere teritorial se observă orientarea cu precădere a ISD spre regiunea de dezvoltare București-Ilfov (61,7%), alte regiuni de dezvoltare beneficiare de ISD fiind regiunea Centru(7,6%), regiunea Sud-Muntenia (7,4%), regiunea Vest (7,2%) şi regiunea Sud-Est (5,4%).

Investitiile Straine Directe au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor investiţie directă, ceea ce nu corespunde totdeauna cu locul de  desfăşurare a activităţii economice.

 

 

milioane euro

% din TOTAL

TOTAL, din care:

55139

100.0

BUCUREŞTI - ILFOV

34021

61.7

CENTRU

4215

7.6

SUD - MUNTENIA

4059

7.4

VEST

3987

7.2

SUD-EST

2970

5.4

NORD-VEST

2454

4.5

SUD-VEST - OLTENIA

1806

3.3

NORD-EST

1627

2.9

 

 Repartizarea a fost realizată în funcţie de ţara deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie directă rezidente, conform principiului „Immediate Country Basis”.

Primele 4 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2011 sunt: Olanda (21,7% din soldul ISD la sfârşitul anului 2011), Austria (17,5 %), Germania (11,4%) și Franţa (9,1%), ierarhie neschimbată din anul 2009.

 

 

milioane euro

% din TOTAL

TOTAL, din care:

55139

100.0

Olanda

11982

21.7

Austria

9667

17.5

Germania

6272

11.4

Franţa

5042

9.1

Italia

3341

6.1

Grecia

2934

5.3

Cipru

2536

4.6

Elveţia

1839

3.3

Statele Unite ale Americii

1420

2.6

Luxemburg

1274

2.3

Belgia

1116

2.0

Spania

958

1.7

Cehia

816

1.5

Marea Britanie

719

1.3

Turcia

622

1.1

Ungaria

611

1.1

Alte ţări *

3990

7.4

* ţări a căror investiţie este mai mică de 500 de milioane de euro.

Fluxul de participaţii la capital în întreprinderile ISD în valoare de 4009 milioane euro este diferenţiat în greenfield, fuziuni şi achiziţii şi dezvoltare de firme.

 În anul 2011 investiţiile greenfield au înregistrat un nivel foarte redus, de numai 27 milioane euro reprezentând 0,7% din participaţiile la capital în întreprinderile investiţie străină directă în anul 2011, în aceeaşi situaţie aflându-se şi investiţiile din categoria fuziuni şi achiziţii (M&A) cu 86 milioane euro (2,1 % din participaţii); ponderea predominantă în fluxul participaţiilor la capital în 2011 este reprezentată de dezvoltările de firme cu o valoare de 3896 milioane euro, respectiv 97,2% din participaţii.

Pentru a aprecia impactul de durată al investiţiilor greenfield asupra economiei, au fost evidenţiate şi acumulările de investiţii străine directe (solduri) în întreprinderile înfiinţate prin investiţii greenfield denumite întreprinderi greenfield.

 La finele anului 2011 distribuirea pe principalele activităţi economice a soldului investiţiilor străine directe în întreprinderi greenfield se prezenta astfel:

 

Total

ISD

milioane euro

din care:

Investiţii străine directe în întreprinderi greenfield

milioane euro

% în total ISD pe activităţi economice

 

1

2

3=2/1*100

TOTAL, din care:

55139

26254

47.6

Industrie, din care:

24487

8459

34.5

    Industria extractivă

2753

392

14.2

    Industria prelucrătoare

17372

7515

43.3

    Energie electrică, termică, gaze, apă

4362

552

12.7

Intermedieri financiare şi asigurări

10026

3728

37.2

Comerţ

6282

5145

81.9

Construcţii şi tranzacţii imobiliare

5897

3867

65.6

Tehnologia informaţiei şi comunicaţii

2967

1287

43.4

Alte activităţi

5480

3768

68.8


Activitatea întreprinderilor investiţie străină directă, în ansamblul ei, are un impact pozitiv asupra comerţului exterior al României, contribuţia la exporturi fiind de 71,4%, în timp ce la importuri este de 62,6%.

 

milioane euro

 

Exporturi (FOB)

Importuri (CIF)

 

Întreprinderi investiţie străină directă

% din total

economie

Întreprinderi investiţie străină directă

% din total

economie

Total

31418

71.4

33358

62.6

Industrie, din care:

27257

61.9

23262

43.6

     Industria prelucrătoare

26135

59.3

22120

41.5

Comerţ

3338

7.6

8883

16.7

Alte activităţi

823

1.9

1213

2.3


Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) a fost realizată de Banca Naţională a României în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică. Obiectivul principal al cercetării statistice a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2011 şi a fluxurilor (mişcărilor) ISD în cursul exerciţiului financiar 2011, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente.

Baza de sondaj a cercetării statistice a cuprins circa 45600 de întreprinderi investiţie străină directă. Volumul total de unităţi cercetate, atât exhaustiv cât şi aleator, a fost de 7026.

Au fost cercetate exhaustiv 6049 de întreprinderi investiţie străină directă, cuprinzând întreprinderile cu cel puţin 20 de salariaţi (5656 unităţi), toate instituţiile de credit cu capital străin (38 de unităţi), toate societăţile cu capital străin din domeniul asigurărilor (37 de unităţi), precum şi întreprinderile considerate atipice (toate întreprinderile investiţie străină directă care au cifra de afaceri sau capitalul social de cel puţin 30 milioane lei, indiferent de numărul de salariaţi existenţi, respectiv 318 de unităţi).