Şeful OPSPI, Remus Vulpescu, a declarat, după prezentarea ofertelor financiare ale participanţilor la licitaţia pentru  privatizarea Oltchim, că acestea vor fi analizate urmând să se stabilească dacă oferta în bloc a companiei PCC totalizează 40 milioane lei sau dacă aceasta valorează 13,4 milioane lei. 

'Trebuie să analizăm dacă oferta în bloc îndeplineşte toate condiţiile. Vom verifica dacă sunt 40 milioane lei. Analiza poate releva elemente de natură să anuleze sau să diminueze preţurile. Urmează să vedem pentru ce a ofertat exact Chimcomplex', a afirmat Vulpescu.

Oferta financiară a lui Dan Diaconescu pentru cumpărarea acţiunilor Oltchim se ridică la 203 milioane lei, însă preşedintele PP-DD a oferit această sumă numai pentru cumpărare individuală a acţiunilor.

Oferta financiară depusă de PCC are în vedere numai cumpărarea în bloc a celor trei active (acţiuni, creanţa AVAS la Oltchim şi creanţa Electrica la Oltchim).

Potrivit avocaţilor investitorului PCC, oferta companiei poloneze însumează 13,4 milioane lei, doar în condiţiile în care cumpără în acţiunile şi creanţele în bloc. 

Oferta Chimcomplex pentru acţiunile Oltchim se ridică la 18,8 milioane lei, iar pentru cumpărarea în bloc, unde sunt incluse şi creanţe, la 221 milioane lei. 

Oferta AISA Invest pentru cumpărarea acţiunilor Oltchim valorează 30 milioane lei, compania nedepunând, însă, o ofertă pentru cumpărarea în bloc a activelor.

Potrivit procedurii, după depunerea ofertelor financiare ale celor patru concurenţi urmează, dacă va fi cazul, organizarea unei licitaţii cu strigare după regula licitaţiei competitive, pentru vânzarea a 54,8062% din capitalul social al combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea.

Guvernul a aprobat, în şedinţa din 24 august, Memorandumul prezentat de Ministerul Economiei care propune schimbarea strategiei de privatizare a societăţii comerciale Oltchim Râmnicu Vâlcea.

Memorandumul propune privatizarea Oltchim prin vânzarea în procedură colectivă a pachetului de acţiuni deţinut de statul român la SC Oltchim SA, reprezentând 54,8% din capitalul social, şi a creanţelor Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi S.C. Electrica S.A., însumând 1,8 miliarde lei, adică 56% din totalul datoriilor combinatului vâlcean. 

Potrivit celor trei anunţuri de vânzare, creanţa Electrica împreună cu acţiunile Oltchim deţinute de MECMA şi cu creanţa AVAS pot fi vândute concomitent, individual sau împreună. Comisia de licitaţie va decide, pe baza ofertelor de cumpărare depuse în cadrul licitaţiei cu ofertă în plic, asupra vânzării acestor Active individual sau împreună, având în vedere criteriul celui mai bun preţ. Ofertanţii vor fi înştiinţaţi despre această decizie în cadrul şedinţei de licitaţie.

Atât pentru Activele individuale, cât şi pentru vânzarea lor împreună, criteriul de selecţie a ofertantului câştigător este cel mai mare preţ oferit. Comisia va evalua ofertele pe baza unei grile de punctaj întocmită conform mecanismelor descrise în Caietul de sarcini.

OPSPI vinde 54,8062 % din capitalul social al SC Oltchim, preţul de ofertă al acţiunilor este de 0,1 lei/acţiune, reprezentând 18.810.097,6 lei pentru pachetul oferit la vânzare.

Citeşte şi:

Avocaţii PCC: Oferta de cumpărare în bloc este de 13,4 milioane lei


30 milioane lei – oferta AISA Invest pentru Oltchim


Viitorul acţionar majoritar al Oltchim va avea opţiunea de a decide cumpărarea, de către combinatul vâlcean sau altă entitate, a activelor Arpechim Piteşti aferente activităţii de rafinare deţinute de OMV Petrom S.A, conform termenilor care vor fi conveniţi cu acesta.

Preţul de ofertă al Creanţei Electrica este de 660.152.726,48 lei, reprezentând valoarea nominală, iar cel al Creanţei AVAS este de 165.730.702,55 dolari plus 554.140.111 lei, reprezentând valoarea creanţei supusă vânzării. 

Procedura de licitaţie permite adjudecarea la un preţ superior, egal sau inferior preţului de ofertă.

Citeşte şi:

Dan Diaconescu ofera 203 milioane lei pentru Oltchim