Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Marian Petrache, împreună cu directorul general al Institutului Naţional de C&D pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, profesorul doctor Nicolae Victor Zamfir, coordonatorul proiectului ELI –NP au decis să iniţieze crearea unui cluster la Măgurele.

Acest cluster va permite dezvoltarea economico-socială a zonei Măgurele şi atragerea unor noi fonduri, prin participarea la proiecte comune.

Implementarea proiectului Extrem Light Infrastucture Nuclear Physics (ELI –NP) oferă oportunităţi deosebite de colaborare pentru noi aplicaţii industriale destinate firmele inovative care promovează cercetarea și dezvoltarea în domenii tehnologice de vârf.

Consiliul Județean Ilfov împreună cu Institutul Naţional de C&D pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei invită firmele interesate în special IMM –urile care au domeniul de dezvoltare, inovare şi cercetare să li se alăture în acest demers.