Romania, prin Autoritatea de Certificare si Plata - institutie ce declara la Comisia Euro­peana platile realizate pentru a fi rambursate -, a decis sa suspende declararea platilor efectuate de Organismul Intermediar pentru IMM-uri (OIIMM), pentru a preintampina procedura de suspendare la Comisie a fon­durilor europene pentru sectorul privat.

In acest context, impactul negativ al acestui blocaj se reflecta atat asupra bugetului de stat, deoarece platile raman definitive din bugetul de stat fara a fi rambursate de la UE, cat si asupra sectorului privat, care risca blocarea proiectelor din lipsa de fonduri. In cadrul misiunii de audit din 2009 s-a acordat un calificativ slab, notare ce reflecta nece­sitatea imediata a imbunatatirii sistemului de gestionare a fondurilor europene la nivelul OIIMM.

Anul acesta, aceeasi autoritate de audit ce functioneaza pe langa Curtea de Conturi a efectuat o noua misiune  pentru a verifica daca recomandarile au fost preluate in sistem. Astfel, s-a constatat ca OIIMM nu numai ca nu a tinut cont de acele recomandari, ci a incalcat grav procedurile si regulamentele de func­tionare.

Cu alte cuvinte, pe fondul cererilor de pla­ta verificate prost (pentru proiectele pe fon­duri europene) nu se pot deconta chel­tu­ielile la CE, platile efectuandu-se in mo­mentul de fata din bugetul statului, situatie absurda, mai ales in contextul economic actual.

Organismul Intermediar pentru IMM-uri este entitatea responsabila de indeplinirea atributiilor delegate pentru informarea si publicitatea, pregatirea lansarii cererilor de propuneri de proiecte si selectia proiectelor, contractarea, monitorizarea, managementul financiar  si detectarea-raportarea-corectarea neregulilor pentru Axa 1 din cadrul POS CCE.