Comisia Europeana pregateste un set de propuneri pentru a solutiona dis­putele intre autoritatile romane si comu­nitatea bancara aparute  in urma trans­­­-
punerii in legislatia nationala a pre­vederilor Directivei 48 prin intermediul OUG 50.

Reprezentantii CE au afirmat ca inteleg intentiile autoritatilor romane si doresc sa gaseasca, impreuna cu aces­tea, o solutie care sa asigure echili­brul intre drepturile si obligatiile partilor, pre­ci­zand ca vor lua in calcul discutiile avute saptamana trecuta la Bruxelles cu prese­dintele ANPC.

Comisia Europeana a mentionat ca a primit mai multe plan­geri de la institutii bancare si nebancare romane care sustin ca prevederile artico­lului 95 din OUG 50/2010, raportate la prevederile arti­colului 30 din Directiva 2008/48/CE, ar avea implicatii in ceea ce priveste prin­cipiul retroactivitatii si ar determina neconcordante cu preve­de­rile legislatiei euro­pene.

Potrivit arti­colului 95, preve­derile ordonantei se aplica si con­tractelor in curs de derulare, fapt con­siderat de reprezentantii mediu­lui ban­car a fi neconform cu prevederile articolului 30, paragraf (1) din Directiva 2008/48/CE. Articolul 30, paragraf (1) precizeaza ca Directiva nu se aplica acelor „con­tracte de credit existente la data intrarii in vigoare a masurilor nationale de punere in aplicare”.

La randul sau, Constantin Cerbu­lescu a aratat, la Bruxelles, ca „prin OUG 50/2010 se urmareste realizarea intr-un mod transparent a contractelor de cre­dit, clarificarea drepturilor si obliga­tiilor partilor, normalizarea relatiei din­tre clienti si banci, dar si incurajarea con­curentei pe piata bancara”.