Comisia pentru administraţie publică din Senat a întocmit, marţi, un raport de admitere, cu amendamente, a unei propuneri privind vânzarea sediilor partidelor politice, prin care partidele pot cumpăra atât clădirile, cât şi terenurile aferente acestora, dacă situaţia juridică este clarificată.

În plus, potrivit proiectului de lege, vânzarea sediilor partidelor se referă nu numai la spaţiile destinate formaţiunilor, ci şi filialelor acestora din alte judeţe.

Potrivit amendamentelor adoptate de Comisia de administraţie publică din Senat, partidele politice vor putea cumpăra spaţiile pe care le închiriază pentru sedii şi care se află în proprietatea privată a statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, dacă situaţia imobilelor respective este clarificată din punct de vedere juridic.

Plata sediilor se poate face cu avans de 10% din valoarea de vânzare, iar restul în rate pe o perioadă de trei ani, cu rata dobânzii EURIBOR şi o marjă procentuală negociată de părţi, aplicată soldului creditului.

Plata acestor sedii se poate face şi integral, în baza contractului de credit încheiat de către partidul politic cumpărător cu o instituţie de credit.
"Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială spaţiile destinate sediilor acestora, la valoarea de piaţă a acestora, determinată printr-un raport de evaluare, realizat de evaluatori - persoane fizice sau juridice - autorizaţi", se mai precizează într-un amendament al comisiei.

Şi terenurile proprietate privată a statului, aferente sediilor partidelor, pot fi vândute, la cererea părţilor, dacă au situaţia juridică clarificată.
"În situaţia în care partidele politice nu îşi manifestă intenţia de cumpărare a terenurilor, acestea vor fi concesionate partidelor pe durata existenţei construcţiei", se arată în proiectul de lege.

În situaţia în care partidele politice au fost în imposibilitatea de a cumpăra spaţiile destinate sediilor, din pricina retrocedării acestora, pot cumpăra sediile care le-au fost distribuite, potrivit legii, se mai arată în raportul Comisiei de administraţie publică din Senat.

În proiect se mai menţionează că sediile partidelor politice nu pot fi înstrăinate sub nicio formă timp de trei ani de la data cumpărării, ele putând fi, însă, închiriate persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu "scop identic, asemănător şi/sau complementar".
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice şi a fost înaintat Senatului ca primă Cameră sesizată, forul decizional fiind Camera Deputaţilor. 

Propunerea legislativă a fost iniţiată de către deputaţii PDL Boiangiu Victor, Burlacu Cristian-Ion, Dascălu Constantin, Florescu Adrian, Geantă Florian Daniel, Gherasim Vasile, Stroe Mihai, Surpăţeanu Mihai, Vîlcu Samoil, Zătreanu Dan-Radu şi deputaţii minorităţilor Zisopol Dragoş Gabriel şi Grosaru Mircea.