Ansamblul masurilor promovate de guvernul Emil Boc la initiativa minis­trului Sanatatii, Attila Cseke, constituie un Atentat la Siguranta si Sanatatea Popo­rului Roman, ce pune in pericol insusi viitorul acestui popor, se arata intr-un comunicat al Partidului Con­servator. „Men­tionam ca atentatul la sana­tatea pu­blica constituie fapta pe­nala. Solicitam Consiliului Suprem de Aparare a Tarii analiza in regim de ur­genta a situatiei din sistemul sanitar romanesc, iar prese­dintelui jucator declan­sarea demersurilor pentru demi­terea in regim de urgenta a ministrului Sanatatii, Cseke Attila”, sunt solicitarile conservatorilor.

Seful Departamentului de sanatate al Partidului Conservator, conf. univ. dr. Morariu Silviu (foto), explica, in cali­tate de specialist, care sunt motivele aces­tor solicitari: „Nici nu mai putem vorbi de un sistem de sanatate in Romania in situatia in care numarul de accidente din sistemul sanitar, soldate cu pierderi de vieti omenesti, creste alar­mant. Cu fiecare zi care trece, roma­nilor le este limitat accesul la servicii medicale de calitate si prin aceas­ta le este limitat si dreptul cons­titutional la viata si sanatate. La toate aces­tea se mai adauga si situatia dis­perata a personalului medical care acum este si silit, chiar de Traian Bases­cu, sa paraseasca Romania. Poate pu­tini stiu, dar niciunul din cei 5.000 de medici care au devenit specialisti, din promotia 2009-2010 a universitatilor romanesti de profil, nu a fost angajat in sistemul de sanatate romanesc.”

Cum s-a ajuns aici? Prin:

1. Reducere cu 10% a numarului de paturi de spital, aproximativ 9.000-10.000 de paturi. Aceasta va determina, contrar celor declarate de oficialii Ministerului Sana­tatii, o reducere cu 10% a per­so­nalului medical din unitatile sanitare cu pa­turi, secundar reducerii veniturilor aces­tor unitati sanitare. 
2. Cresterea nejustificata a preturilor la medicamente. Este pentru prima data in istorie cand se utilizeaza un curs de schimb leu-euro peste cursul de schimb al BNR, de 4,25, pentru calcularea pre­tului de referinta al medicamentelor. Sta­bilirea unor preturi prohibitive ale me­dicamentelor dupa introducerea co­pla­­tei va insemna cresterea cu peste 700% a pretului la unele produse. Toa­te aces­tea, impuse pe fondul reducerii pu­terii de cumparare a populatiei.
3. Re­ducerea cu 25% a salariilor per­so­na­lului medical si redirectionarea aces­tor sume spre plata datoriilor acu­mu­-
late de unele spitale, prin incalcarea flagranta a legislatiei in vigoare (Legea 500 a fi­nan­telor publice ce nu permite depa­sirea prevederilor bugetare).
4. Distrugerea retelei de medicina scolara - reducerea a 1.776 de posturi din re­tea­ua de medicina scolara, o retea cu un numar si asa insuficient de personal me­dical necesar indeplinirii tuturor atri­butiilor ce revin acestui segment al sis­temului sanitar.
5. Introducerea coplatei in sistemul sani­tar. Acest principiu nu va rezolva pro­ble­mele de subfinantare a sistemului, ci va limita drastic accesibilitatea pacien­tilor la servicii medicale, conditionandu-i de posibilitatile de acoperire a co­finan­tarii - coplatii (pentru o familie de patru per­soane - echivalentul este de 2.400 de lei. Mentionam ca acest principiu a fost introdus in memorandumul cu FMI la solicitarea expresa a partii romane).
6. Descentralizarea rapida si brutala a uni­ta­tilor sanitare, fara evaluarea im­pli­ca­tiilor, catre o administratie locala ne­pregatita si incapabila sa-si asume tota­li­tatea responsabilitatilor ce revin celor ce gestioneaza si administreaza actul me­dical din aceste unitati. Aceas­ta des­cen­tralizare ascunde incom­petenta aces­tui guvern de a-si asuma res­pon­sabilitatile ce-i revin in apararea sana­tatii populatiei.
7. Emigrarea fara precedent a fortei de mun­ca calificate  - medici si asistente me­dicale. In perioada 2009-2010 au pa­rasit Romania aproximativ 5.000 de me­dici specialisti. Aceasta migrare este cauzata de nivelurile salariale in con­tinua scadere, infrastructura, precum si de blocarea angajarii in sistemul sanitar public a doua generatii (2008-2009) de medici specialisti (4.500-5.000 de me­dici). Costul pregatirii celor aproape 5.000 de medici specialisti se ridica, in UE, la aproape 1,5 miliarde de euro. Sala­riile celor 5.000 s-ar ridica la aproximativ 14-15 milioane de euro.
8. Contractarea pentru anul 2010 de catre CNAS a aproximativ 60% din serviciile me­dicale necesare si posibil de a fi efectuate de unitatile sanitare. Altfel spus, doar unul din doi pacienti va bene­ficia de asistenta medicala, iar spitalele vor lucra la doar 60% din capacitate.
9. Ingradirea fara precedent a accesului la servicii medicale prin contractarea de catre CNAS a doar 20 de consultatii pe zi la medicul de familie, ceea ce repre­zinta o reducere cu 50%-70% a con­sul­tatiilor la medicul de familie.
10. Reducerea ingrijoratoare, criminala si fara precedent a numarului de consul­tatii pentru cazurile acute la maximum 3 consultatii/pacient/an pentru o afec­tiu­ne acuta.
11. Lipsa cronica a vaccinurilor - tetanos, dif­terie, tuberculoza etc. ce pune in pe­ri­­col sanatatea publica si poate genera apa­ritia unor afectiuni grave si a fo­ca­relor de boala.
12. Promovarea exclusiva a intereselor fir­me­lor de medicamente si materiale sani­tare prin stabilirea pretului la me­dicamente utilizand un curs de schimb peste cel stabilit de BNR si prin plata datoriilor spitalelor in suma de 800 de milioane de lei. De aceasta suma s-ar putea contracta noi servicii me­dicale pentru perioada iunie-de­­cem­brie (bani sunt, dar prost ges­tio­nati - be­ne­­ficiarii sunt exclusiv firmele pro­du­ca­toare si distribuitoare de me­­di­ca­mente. Sume­le vor fi urgent „ex­tra­­date”). Un efort considerabil, su­mele provenind in spe­cial din redu­ce­rea pensiilor si salariilor.