Formularele-tip prin care soferii romani pot solicita returnarea diferentei de taxa auto platita dupa data de 1 iulie 2008, se gasesc, incepand de luni, la toate directiile financiare din subordinea Administratiei Nationale de Administrare Fiscala. Totodata, pe site-ul institutiei, anaf.ro, la capitolul Asistenta contribuabili, cei interesati de restituirea acestei taxe pot gasi o serie de precizari.

Fiscul a stabilit, de asemenea, modelul si continutul formularelor necesare, in functie de specificul contractului, de leasing, vanzare directa.

Astfel, cei care constata ca au de recuperat bani din taxa auto trebuie sa depuna la organele fiscale competente o cerere de restituire, insotita de urmatoarele documente, in original sau in copie: documentul doveditor al platii taxei pe poluare/taxei speciale pentru autoturisme (chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont), copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora. In cazul in care o persoana care solicita returnarea diferentei de taxa de poluare nu mai detine chitanta prin care sa faca dovada achitarii acesteia, poate obtine o copie a documentului direct de la institutia unde a fost efectuata plata.

Restituirea
sumei solicitate se va face in intervalul de 45 de zile de la depunerea cererii, in contul bancar indicat de catre solicitant prin cererea sa de restituire sau la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

Pe de alta parte, Fiscul a anuntat, la finele saptamanii trecute, ca va calcula taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si va emite decizia in termen de doua zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete. Prin exceptie, pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, calcularea taxei pentru emisiile poluante si emiterea deciziei privind stabilirea acesteia se efectueaza in termen de cel mult cinci zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.

Valoarea in lei
a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se determina pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie a anului precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule va fi calculata de unitatea fiscala in a carei raza teritoriala are domiciliul fiscal persoana fizica, respectiv, in cazul celorlalti contribuabili, unitatea fiscala unde sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.

Taxa de poluare se aplica numai masinilor care se inmatriculeaza incepand cu data la care intra in vigoare noua lege, adica 13 ianuarie 2012.

Actul normativ prevede o reducere a taxei de poluare cu pana la 25%, dand posibilitatea ca, in cazul in care taxa de poluare platita de la 1 iulie 2008 este mai mare decat cea rezultata din aplicarea acestei legi, contribuabilii sa poata solicita restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa platita. Sumele pentru restituire sunt prevazute in bugetul Fondului pentru Mediu si se ridica la peste 200 de milioane lei.