Proiectele autoritatilor locale care vizea­za refacerea infrastructurii rutiere afectate de inundatii pot fi depuse, in peri­oada 1-29 iulie, la Oficiile Judetene ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) pentru a obtine finan­tare nerambursabila.

Prin Masura 322, submasura d) „Investitii privind lucrari de refacere si moder­nizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010” din cadrul Programului National de Dez­voltare Rurala (PNDR) 2007-2013, sunt alocate 155,94 milioane de euro pentru reface­rea si modernizarea drumurilor comu­nale, podurilor si podetelor, afectate de inundatiile care au avut loc in anul 2010.

Autoritatile locale pot primi pana la 100% din tota­lul cheltuielilor eligibile pentru refa­cerea si modernizarea infra­structurii ru­tiere, iar valoarea totala eligibila a pro­iectului nu va depasi 1,5 milioane de euro. De asemenea, in luna iulie pot fi solicitate si fonduri neram­bursabile pentru instalarea tinerilor fermieri. In perioada 1-29 iulie se desfa­soara si sesiunea pentru depunerea proiectelor de finantare aferente Masu­rii 112 ,,Insta­larea tinerilor fer­mieri” din cadrul PNDR.

Alocarea pentru aceasta sesiune este de 50 milioane de euro, fiecare fermier urmand sa primeasca o suma de pana la 25.000 euro/exploatatie.  
Pentru instalarea tine­rilor fermieri, principiul finantarii neram­bursabile este acela al acordarii unei prime de instalare. Spri­jinul de instalare va fi dat in doua transe de plata. Prima transa, intr-un procent de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare, iar cea de-a doua transa va fi de 40% din totalul sprijinului.