La finalul lunii iunie a acestui an, au pro­pus un nou set legislativ pentru comer­cia­lizarea prin internet a bunurilor de lux, ca­re da dreptul proprietarilor de bran­duri sa limiteze cantitatea de produse co­mercializate pe internet. Site-ul de licita­tii eBay va prezenta oficialilor UE o pe­ti­tie care se opune acestor reguli, de­nu­mi­te „limitari nedrepte”, scrie „Finan­cial Times”. Potrivit cotidianului, eBay a strans mai mult de 250.000 de semna­turi din Marea Britanie, 200.000 din Ger­mania si 100.000 din Franta. Sem­na­tarii petitiei spun ca proprietarii bran­du­ri­lor „ar trebui sa poata deter­mi­na, in anu­mite limite, cum sunt vandute initial produselor lor. Credem ca n-ar trebui ca acestea sa impuna restric­tii pen­tru aco­perirea vanzarilor pe in­ter­net”.