Potrivit rezultatelor anuntate de gru­pul italian Intesa Sanpaolo, pierderile sub­si­diarei din Romania s-au dublat in pri­mul trimestru, de la 1 mil. euro in pri­me­le trei luni ale anului trecut, la 2 mil. euro. Veniturile operationale au scazut cu 10,4%, la 12 mil. euro, iar costu­rile ope­ra­tionale s-au redus cu 13%, la 9 mil. euro. Pier­derile din operatiuni continue au urcat de la 1 mil. euro in primul trimestru al anului trecut la 3 mil. euro.

Portofoliul depozitelor atrase de la cli­enti a stagnat la 400 mil. euro comparativ cu sfarsitul anului trecut. Fata de 300 mil. euro in martie 2010, portofoliul de de­po­zite a urcat cu o trei­me. Soldul impr­u­mu­turilor a stagnat, de asemenea, raportat la decembrie, la 800 mil. euro. In martie anul trecut, Intesa avea in Romania un sold al creditelor de 600 mil. euro.

Activele totale ale grupului in Roma­nia au avansat cu 10%, de la 1 mld. euro in decembrie la 1,1 mld. euro. La finalul pri­mu­lui trimestru al anului trecut, acti­vele totale ale bancii italiene in Romania se situau la 800 mil. euro.

Valoarea creditelor indoielnice a cres­cut cu 3%, de la 64 mil. euro in decembrie la 66 mil. euro. In martie 2010, porto­foliul de credite indoielnice al bancii in Roma­nia era de 38 mil. euro.

Creditele substandard si restruc­tu­ra­te au urcat de la 32 mil. euro in decem­brie la 38 mil. euro in martie. La sfarsitul pri­mu­lui trimestru al anului trecut, In­te­sa avea pe piata romaneasca credite sub­stan­dard si restructurate de 19 mil. euro.

La nivel de grup, profitul net a scazut cu 4%, de la 688 mil. euro in ianuarie-mar­tie anul trecut la 661 mil. euro in pri­mul tri­mestru al acestui an. Veniturile ope­ra­tionale au coborat cu 1%, de la 4,25 mld. euro la 4,21 mld. euro.