Banca Transilvania (BT) a obtinut un profit net aproape dublu in primul se­mes­tru, de 65,6 mil. lei (15,6 mil. euro), fata de castigul de 33,2 mil. lei inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut. ,,Rezul­tatele obtinute in prima parte a acestui an sunt, si de aceasta data, promitatoare. Stim ca anul 2011 va fi, in continuare, cu pro­vocari, tocmai de aceea suntem precauti, dar pregatiti pentru a atinge obiec­ti­vele stabilite pen­tru acest an’’, a ex­pli­cat direc­to­rul ge­ne­ral al bancii Robert Rekkers.

Profitul brut rea­li­zat in primul se­mes­tru, de 85,2 mil. lei, este cu 42% peste cel din pe­ri­oa­da similara a anu­lui trecut, de 60 mil. lei. Dupa pri­mele sase luni, volumul de credite a crescut cu 7%, preponderent in lei, soldul ajungand la 14,263 mld. lei. In cadrul aces­tui porto­foliu, 61,76% re­pre­zinta creditele pentru companii, iar 38,24% sunt im­pru­mu­turile acordate persoanelor fizice. Creditele neperformante, cu res­tante mai mari de 90 de zile, reprezinta 8,32% din totalul portofoliului de credite.

Raportul credite/depozite s-a men­ti­nut subunitar, valoarea acestuia fiind de 0,78. De asemenea, la 30 iunie 2011, rata de solvabilitate s-a plasat la un nivel confortabil, de 12,09%. In primul semestru al acestui an, numarul de operatiuni a inregistrat o crestere anuala cu 10,85%.

Veniturile operationale au crescut in primele sase luni cu aproape 3%, la 746,6 mil. lei. Cele mai mari venituri, de 500,8 mil. lei, au pro­ve­nit din dobanzi si au fost cu 2% peste cele din primele sase luni ale anu­lui trecut. To­to­da­ta, cheltuielile opera­tio­nale au avan­sat cu 9%, la 366,1 mil. lei. Po­trivit bancii, cres­te­rea a fost de­­ter­minata de extin­de­rea retelei de unitati, de ma­jo­rarea contributiei la Fondul de Garantare a Depozitelor, precum si de cresterea cu 5% a cotei privind TVA.

Totodata, numarul de clienti activi, la 30 iunie, a crescut la 1,463 mil. fata de 1,408 mil. cati avea banca in por­to­foliu la finalul primelor sase luni ale anului trecut.  Banca are peste 6.000 de an­ga­jati, o retea formata din aproape 550 de sedii si 1,5 mil. clienti activi.