Hotararea actionarilor Realitatea Media SA din 18 ianuarie 2010, publicata recent in Monitorul  Oficial, l-a mandatat pe Liviu Luca in fotoliul de presedinte al CA pentru o pe­ri­oada de sase luni incepand cu aceasta data. Se­dinta AGA de la inceputul anului a modificat si numarul de membri ai Consiliului de Admi­nistratie Realitatea Media SA, de la 7 la 5. Au fost numiti astfel ca membri ai CA Oana Madalina Marcoci, Ion Eftime, Dragos Nedelcu si Sorin Freciu.

Daca remuneratia Oanei Mar­coci a fost stabilita la 4.000 de euro pe luna, restul membrilor CA ai Realitatea Media SA vor primi cate 1.000 de euro net, lunar. Reali­tatea Media SA este detinuta in proportie de 80% de catre Bluelink Comunicazione (Cyprus) Limited (80,00007556% din capitalul social), SC PSV Company SA (18,74229676%), SC Global Video Media SA (1,257627481%), Global Video Media (1,257627481% din ac- tiuni), Liviu Luca (0,000000062%), Toroipan Gheor­ghe-Cristian (0,000000062%) si Luha Eugen-Cristian (0,000000062%).

Cereri de intrare in faliment


SC Realitatea Media SA, controlata de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu, a avut in 2008 pierderi de aproximativ 76,31 milioane de lei, la o cifra de afaceri de 100,3 milioane de lei, potrivit bilanturilor financiare pe 2008 publi­cate de Ministerul de Finante. In 2007, pier­derea fiscala a Realitatea Media SA , care detine printre altele televiziunile Realitatea TV, The Money Channel si posturile de radio Realitatea FM si Guerrilla, au crescut fata de 2007, cand ajungeau la un total de 27,13 milioane de lei, la o cifra de afaceri de 103,57 milioane de lei.

Re­cent, agentia de presa britanica Reuters a cerut falimentul societatii Realitatea Media SA si agentiei de presa NewsIn, care fac parte din tru­stul de media Realitatea - Catavencu, prin doua actiuni inregistrate la Tribunalul Bucu­resti. Cele doua dosare au fost inregistrate de socie­tatea Reuters SA la Tribunalul Bucuresti pe 5 martie.

Obiectul dosarelor este „proce­du­ra in­sol­­ventei“. Unul dintre dosarele de insolventa depuse la Tribunalul Bucuresti de catre Reuters este indreptat impotriva societatii Realitatea Media SA, care detine licentele audio­vizuale pentru posturile de televiziune Realitatea TV, The Money Channel, ActionStar, CineStar, Co­medyStar si pentru posturile de radio Reali­ta­tea FM, Radio Guerrilla si Radio Alpha.

Primul termen de ju­decata in cazul am­belor dosare este 3 iunie. SC NewsIn Media SRL a avut, in 2008, pierderi de 2.881.604 de lei, la o cifra de afaceri de 6.636.493 de lei, po­trivit bilantului finan­­ciar pe anul 2008, publicat de Ministerul de Finante. Realitatea Media SA si SC NewsIn Media SRL fac parte din trustul de me­dia Reali­tatea - Catavencu. Prin­tre cei care au solici­tat in­stantei fali­mentul Realitatea Me­dia SA se numa­ra si agentia de presa Mediafax si „R“ SA, socie­­tatea care edi­teaza ziarul „Ro­ma­nia Libera“.