Multe dintre problemele cu care se confrunta solicitantii de credite pentru accesarea fondurilor europene pot fi evitate daca relatia cu banca este abordata in mod corect. In acest sens, specialistii CEC Bank le fac acestora o serie de recomandari menite sa preintampine un esec in obtinerea finantarii necesare implementarii proiectelor europene.

Dupa cum se stie, fon­du­ri­le europene nu finan­tea­za valoarea totala a pro­­iectelor pe care apli­cantii doresc sa le implemen­teze, fiind necesara si o con­tri­­butie proprie din partea aces­tora. Mai mult decat atat, trebuie sa precizam faptul ca proiectul este im­partit in cheltuieli eligibile si chel­tuieli neeligibile. Contributia proprie, precum si aco­perirea chel­tu­ielilor neeligibile pot fi acoperite fie din surse proprii, fie din credit ban­car.

Pentru obtinerea cofinantarilor, acestia trebuie sa stie sa evite, inca de la inceputul demersurilor lor, o serie de probleme ce pot aparea in relatia cu banca.


Banca se contacteaza din faza de pregatire a proiectului


„Din experienta acumulata de ban­ca noastra in finantarea proiec­te­lor europene, atat in perioada de prea­derare, cat si in perioada de posta­derare, am constatat ca prin­ci­pa­la problema a clientilor se refera la faptul ca acestia se adreseaza mult prea tarziu bancilor“, explica direc­torul Directiei Produse si Servicii Bancare al CEC Bank, Cristian Nae. Acesta arata ca de cele mai multe ori solicitantii de credite pentru acce­sa­rea fondurilor europene vin la ban­ca cand proiectele sunt deja aproba­te, considerand ca daca acestea au fost aprobate de autoritatea de mana­ge­ment vor fi aprobate au­to­mat si de in­sti­tutia de credit. „Este evident ca si­tuatiile financiare ale acestora tre­buie analizate si de ban­ca, iar cri­te­riile de analiza sunt dife­rite de la o in­­stitutie financiara la alta. In plus, perioada de analiza a do­sarelor, pre­cum si evaluarea garan­tiilor nece­sita timp. O intar­ziere sem­nificativa ar duce fie la intar­zierea inceperii implementarii pro­iectului, fie la de­pa­­sirea termenului limita pentru derularea acestuia“, mai arata Cristian Nae.

Din acest motiv, reprezentantul CEC Bank recomanda clientilor sa se adreseze bancii inca din faza de pregatire a proiectului. In acest mod ei se pot asigura de faptul ca pro­iec­tul lor poate incepe implementarea fara nicio problema imediat ce con­tractul de finantare a fost semnat cu autoritatile de management.

Ideea proiectului trebuie fundamentata


O alta problema deosebit de des intalnita o constituie lipsa de infor­mare a clientilor in legatura cu posi­bi­­li­tatile de accesare a fondurilor euro­pene, deseori prezentandu-se la banca cu idei de proiect nefun­da­men­tate sau doar cu dorinta de a accesa fonduri europene, fara a avea o idee de proiect.

„In acest caz, recomandam ca per­soa­­nele care doresc sa dezvolte pro­iec­te europene sa se docu­men­teze foarte bine in acest sens, sa-si iden­ti­fi­ce clar nevoile, sa-si sta­bileas­ca obiec­ti­vele proiectului, sa se informeze despre regulile pro­gra­mului de finantare sub incidenta caruia intra pro­iectul“, arata direc­torul Directiei Produse si Servicii Bancare al CEC Bank.  „Odata ce acesti pasi au fost par­cursi cu serio­zitate de catre apli­cant, acesta se poate adresa atat con­sul­tantului, cat si bancii“, conchide Cristian Nae.

De retinut este faptul ca reali­za­rea unui proiect de succes re­prezinta un efort de echipa, echipa formata din: aplicant, consultant, consilier bancar. In acest sens, CEC Bank pune la dispozitie un numar de peste 120 de persoane pregatite pe pro­ble­matica fondurilor europene, fiind la dispozitia clientilor atat in unitatile bancii, cat si pe site-ul www.cec.ro, unde pot fi adresate intrebari despre modul de implementare si finantare a ideilor si proiectelor.