Prin elaborarea Raportului de Con­ver­genta 2010, Banca Centrala Euro­peana (BCE) a respectat cerintele arti­co­lului 140 din Tratat, de a raporta Consiliului Uniunii Europene cel putin o data la doi ani sau la solicitarea unui stat membru care face obiectul unei derogari „cu privire la progresul realizat de statele membre in indeplinirea obligatiilor ce le revin pentru realizarea Uniunii Economice si Monetare”.

Un numar de 11 state membre nu sunt participante cu drepturi depline la Uniunea Economica si Monetara. Doua dintre acestea, Danemarca si Marea Britanie, au un statut special. Pentru ele vor fi intocmite Rapoarte de Conver­gen­ta numai la solicitarea lor expresa.

Raportul de Convergenta 2010 a eva­luat convergenta economica si juri­dica a noua state membre: Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Letonia, Litua­nia, Unga­ria, Polonia, Romania si Sue­dia. Conclu­ziile raportului arata ca multe dintre acestea s-au confruntat cu provocari importante legate de deze­chilibrele si vulne­ra­bilita­tile acumulate in perioa­de­le anterioare, care au generat un proces de ajustare profunda in ultimii ani. Sub impactul crizei econo­mico-financiare inter­natio­nale, PIB real s-a comprimat semnificativ in majoritatea tarilor anali­zate. Desi recu­lul activitatii econo­mice si influ­entele externe au contribuit la temperarea infla­tiei, pozitiile fiscale s-au deteriorat substantial, iar primele de risc suveran au crescut considerabil, dupa cum indica ratele dobanzilor pe termen lung.

Puteti afla mai multe despre banc­notele si monedele euro vizitand Expo­zitia euro, deschisa de luni pana vineri, intre orele 8.00-18.00, la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Natio­nale a Romaniei.