Siveco Romania implementeaza proiectul european ,,Sanse egale pentru cariere de succes”. Obiectivul gene­ral al pro­iectului il reprezinta cresterea oportunitatilor de an­gajare a femeilor si acces egal la ocupare prin con­stien­tizarea principiului egalitatii de sanse la nivelul in­tre­prin­derilor private. Valoarea totala a proiectului se ri­dica la 14,4 milioane de lei, dintre care 50% sunt ges­tionati de beneficiarul Siveco. Grupul tinta al progra­mului este constituit din 800 de femei cu functii de deci­zie in companii private, pentru a fi informate si pre­ga­tite in vederea aplicarii instrumentelor concrete de asi­gurare a egalitatii de sanse la locul de munca. Ieri a fost lansat ,,Ghidul privind inte­grarea egalitatii de sanse in politicile intreprinderilor” si portalul carierepentru­fe­mei.ro.

Rodica Papadopol, re­pre­zentantul Siveco, a de­clarat ca portalul cu­prinde ghi­dul in format digital si celelalte produse ale campaniei de informare din pro­iect. Proiectul a demarat la 1 sep­tembrie 2010 si se va finaliza la 31 august 2012.