Banca Nationala a supus dez­ba­terii publice un proiect de Regu­lament privind clasificarea creditelor si constituirea, regularizarea si utili­zarea provizioanelor specifice de risc, aplicabil entitatilor supra­vegheate de BNR, altele decat bancile. In plus, fata de modificarea sferei de aplicabilitate, proiectul mai vizeaza impunerea unui trata­ment unitar creditelor restruc­turate. Regimul propus reprezinta preluarea unei practici internationale acceptate, ce presupune pastrarea cre­ditului restructurat in categoria de cla­sificare in care era incadrat la data res­tructurarii si monitorizarea acestuia timp de sase luni in cazul creditelor cu scadenta initiala mai mica de cinci ani si 12 luni in cazul creditelor cu sca­denta mai mare de cinci ani. Numai in masura in care in aceasta perioada creditele nu inregistreaza intarzieri la plata se acorda posibi­litatea impru­mutatorului de a incadra creditul intr-o categorie de clasificare mai favorabila.