Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Ro­mania (UNSAR) reia demer­sul inceput cu cativa ani in urma si pro­pune din nou autoritatilor in­clu­derea in Codul Fiscal a unor facilitati pen­tru asigurati. Initiativa presupune acordarea unei deductibilitati pentru pri­mele subscrise la contractele de asigurari de viata cu o maturitate mai mare de 10 ani, in limita de 400 de euro pe an, atat pentru angajat, cat si pentru angajator.

Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) a trimis ieri autoritatilor o scri­soa­re prin care propune includerea in Co­dul Fiscal a unei deductibilitati pen­tru primele subscrise la contractele de asi­gurari de viata cu o maturitate mai mare de 10 ani, in limita de 400 de euro pe an, atat pentru angajat, cat si pentru angajator. Propunerea UNSAR este sus­ti­nu­ta de Comisia de Supraveghere a Asi­gu­rarilor (CSA) si a fost adresata gu­vernului, Finantelor, Ministerului Muncii si celor doua comisii de specialitate ale Parlamentului. Pentru angajat, de­duc­ti­bi­litatea propusa se aplica la impozitarea veniturilor, iar pentru angajator, aceasta va fi totala, adica va fi aplicata si  la im­po­zitarea profitului, si la CAS. „Ra­scum­pa­rarea contractelor de asigurare inainte de scadenta ar putea fi impozabila re­tro­activ, astfel incat statul roman sa acorde beneficii doar celor care respecta scopul ini­tial al politei. Propunerea actuala ex­clu­de asigurarile de viata atasate cre­di­te­lor bancare, pentru ca noi consideram ca astfel de polite nu sunt inca voluntare“, a explicat vicepresedintele UNSAR, Cornelia Coman.


Deficit de protectie de 98 mld. euro


Potrivit estimarilor UNSAR, deficitul de protectie, adica diferenta dintre re­sur­se­le financiare necesare si cele dis­po­ni­bi­le pentru ca o familie sa-si mentina stan­dardul de viata si dupa disparitia per­soanei care aducea cele mai mari ve­ni­turi, a atins la finele anului 2008 ni­velul de 98 de miliarde de euro. „In ceea ce priveste economisirea pentru varsta pensionarii, in prezent, mai putin de jumatate din populatia activa este asi­gu­ra­ta pentru pensii, respectiv sub cinci mi­lioane de persoane din cele 10,5 mi­li­oa­ne cat numara populatia activa. Aceas­ta in conditiile in care Romania este o ta­ra care are deja una dintre cele mai ri­­di­cate rate ale contributiilor la asi­gu­rari sociale din Europa“, a mai spus Cor­ne­lia Co­man. Ea a adaugat ca deficitul de pro­tec­tie si imbatranirea populatiei, unul din­tre cele mai ingrijoratoare sce­narii de evolutie demografica, accen­tuea­za pre­siu­nea pe termen mediu si lung asupra bu­getului asigurarilor so­ciale.

Volumul suplimentar de investitii ge­ne­rat de posibila introducere a de­duc­ti­bi­litatii ar avea un impact direct asu­pra cres­terii economice si ar putea ajunge la 3,7 miliarde de lei in perioada 2010-2015.

„In ceea ce priveste impactul asupra Bugetului de stat, se estimeaza ca ve­ni­turile generate, in suma de 5,2 miliarde de lei, vor compensa in proportie de peste 97% pana in 2015 cheltuielile ge­ne­ra­te de introducerea deductibilitatii. Vo­lu­mul veniturilor la Bugetul de stat ca urmare a introducerii deductibilitatii provine din mai multe surse, respectiv cresterea volumului investitiilor pe piata financiara, cresterea din impozitul asu­pra profitului societatilor de asi­gu­rare, cres­terea impozitului pe venitul agen­­ti­lor si venitul rezultat din im­po­zi­tari retroactive ale contractelor re­zi­lia­te“, a mai aratat Cornelia Coman.


Dublarea penetrarii in PIB


Pentru industria de asigurari de via­ta, introducerea deductibilitatii va con­du­ce la dublarea penetrarii in PIB, esti­meaza reprezentantii UNSAR. Astfel, intr-un interval de cinci ani, acest seg­ment financiar ar putea reprezenta 0,65% din PIB, comparativ cu 0,33%, in 2009.  „In 2009, piata asigurarilor de viata a sca­zut cu 13% si sunt convinsa ca initiativa sus­tinuta de UNSAR va permite o cres­tere a pietei. Sper ca in acest an aceasta piata sa ajunga la nivelul din 2008”, a aratat presedintele CSA, Angela Ton­ces­cu. Aceasta a mai aratat ca, anul tre­cut, in­dustria s-a confruntat cu o cres­tere a rascumpararilor politelor inainte de ma­turitate, romanii afectati de criza de­ve­nind ingrijorati de scaderea valorii uni­­­­tatilor atasate contractelor. Feno­me­nul a atins un maxim in perioada mai-iunie, insa din septembrie, explica pre­sedintele CSA,  acestea au intrat in limite normale. Potrivit datelor Comisiei, ras­cum­pararile totale ale contractelor de asi­gurari de viata au avansat in 2009 cu 78,9%, la 305,4 milioane de lei.


Stimulare fiscala in Europa Centrala si de Est


In regiune, o serie de tari acorda facilitati fiscale in domeniul asigurarilor de viata:
  •  Bulgaria: incepand din 2002, acorda deductibilitate primelor de asigurare, in limita a 10% din venitul personal anual.
  •  Cehia: incepand din 2001, acorda deductibilitate pentru primele de asigurari de viata incheiate pentru minimum cinci ani, inaintea implinirii varstei de 60 de ani, in limita a aproximativ 400 EUR/an.
  • Slovacia: din 2004, acorda deductibilitate pentru contributiile la asigurari de viata in limita a aproximativ 300 euro/ an.
  • Ungaria: din 1995, acorda deductibilitate persoanelor cu castiguri sub pragul de aproximativ 15.000 de euro anual. Aceste persoane pot deduce din impozitul pe venit 20% din primele de asigurare de viata platite la politele cu termen de cel putin 10 ani.
  • Estonia: acorda deductibilitate totala pentru primele platite pentru asigurari de viata incheiate pentru minimum 10 ani.
  • Lituania: acorda deductibilitate pentru primele platite pentru asigurari de viata incheiate pentru minimum 10 ani. Suma dedusa poate fi in limita a patru salarii minime pe economie.
  • Letonia: acorda deductibilitate pentru primele platite pentru asigurari de via­ta incheiate pentru  minimum cinci ani.