Veniturile bugetului de stat vor fi mai mici cu peste un miliard lei, prin scăderi la TVA, sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate, impozit pe venit şi salarii, iar cheltuielile vor fi majorate cu 307 milioane lei pentru acoperirea costurilor de personal, achiziţii şi subvenţii agricole.


Scăderea de venituri obţinute din taxa pe valoarea adăugată, cu un minus de 1,3 miliarde lei, rezultă şi din alocări suplimentare, de circa un miliard lei din această sursă, către bugetele locale, conform proiectului celei de-a doua rectificări bugetare din acest an. Veniturile bugetului de stat sunt astfel prognozate în scădere cu 1.095 milioane lei, prin scăderi la sume obţinute din taxa pe valoarea adăugată (un minus de 1,3 miliarde lei, din care un miliard lei vor reprezenta însă alocări suplimentare către bugetele locale pentru programul Cornul şi Laptele, învăţământul special, drepturi salariale câştigate în instanţă, clasa pregătitoare în şcoli, asistenţii persoanelor cu handicap, furnizarea energiei termice pentru populaţie şi achitarea de arierate), sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate (un minus de 1,47 miliarde lei), la impozitul pe venit şi salarii (un minus de 103,5 milioane lei) şi la venituri din capital (un minus de 100 milioane lei). Pentru arierate, banii vor fi alocaţi autorităţilor locale în două tranşe, respectiv până la 10 decembrie (pentru administraţii care nu pot acoperi drepturile salariale din venituri proprii) şi după această dată.

Principalele venituri ale bugetului de stat care se majorează rezultă din accize (210 milioane lei), închirierea benzilor de frecvenţă 4G (908,2 milioane lei), venituri nefiscale (685,7 milioane lei reprezentând în principal vărsăminte din venitul net al Băncii Naţionale a României), alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane juridice (90 milioane lei).

Cheltuielile de personal de la bugetul de stat cresc cu 59,8 milioane lei, cheltuielile cu bunurile şi serviciile sunt majorate cu 98,6 milioane lei, iar cheltuielile cu subvenţiile agricole sunt ridicate cu 143 milioane lei, la care se adaugă 257 milioane lei pentru plăţi naţionale directe în sectorul vegetal. O sumă de 450 milioane lei va fi alocată judeţelor "după o metodologie" aprobată de ministrul Finanţelor pentru achitarea plăţilor restante. Cele mai mari sume vor fi acordate judeţelor Bacău, Bihor, Botoşani, Buzău, Dâmboviţa, Dolj, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Olt, Suceava, Teleorman, Vrancea.

Pentru datoriile spitalelor, cu termen de plată mai vechi de 90 zile, vor fi alocate 147 milioane lei. Fondurile de rezervă se diminuează cu 109,6 milioane lei, iar banii alocaţi din TVA pentru construcţia de baze sportive în mediul rural vor fi mai puţini cu 100 milioane lei. Raportat la bugetul consolidat, veniturile cresc cu 1,35 miliarde lei, cu scăderi de 1.095 milioane lei la bugetul de stat, 4,8 milioane lei la bugetul asigurărilor sociale de stat şi 205 milioane lei la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi creşteri de încasări de 2,5 miliarde lei la bugetele locale şi 136 milioane lei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Cheltielile bugetului general consolidat cresc însă în aceeaşi sumă, cu 1,35 miliarde lei, respectiv la bugetul de stat (307 milioane lei), bugetele locale (2,5 miliarde lei), bugetul asigurărilor sociale de stat (70 milioane lei) şi bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate (136 milioane lei).

Deficitul bugetului consolidat va fi menţinut la 13,6 miliarde lei, reprezentând 2,2% din produsul intern brut. Rectificarea se bazează pe datele economice care relevă o creştere a Produsului Intern Brut de doar "circa 1%" faţă de 1,8-2,3% cât s-a estimat pentru acest an şi un PIB în valori nominale majorat la 607,3 miliarde lei, de la 579,6 miliarde lei, prin recalculare valorii nominale pentru anii 2009 şi 2010 şi publicarea datelor provizorii pe 2011 de către Institutul Naţional de Statistică. Această valoare nominală a PIB, mai mare decât cea estimată la finele anului trecut pentru 2012, a fost luată în calcul şi la prima rectificare bugetară, operată în luna august.