Chiriile pentru spatiile stradale aflate pe prin­cipalele artere comerciale din Bucuresti au sca­zut cu aproape 50%, iar gradul de neocupare a ajuns la 20%.  Aceasta evolutie are loc pe o piata in scadere, pu­ternic afectata de recesiunea economica globala, po­trivit celui mai recent raport „Main Streets Around the World”, realizat de Cush­man&Wake­field. In Bucuresti, Calea Victoriei, una dintre cele mai importante artere comerciale ale Capitalei, a avut cel mai mult de suferit  ca urmare a crizei eco­no­mice. Dar nu numai cri­za a pus lacat pe usile multor magazine de pe Victo­riei. Lipsa lo­cu­rilor de par­ca­re a avut o contributie semnificativa, fiind un factor absolut necesar pen­tru un retail de lux, dupa cum precizeaza Razvan Gheor­ghe, Par­t­ner Mana­ger Director in cadrul Cush­man&Wake­field. „In Ro­ma­nia, dupa o perioada de cinci ani de ocupare 100% a principalelor artere comerciale din marile orase, 2009 a adus un grad de neocupare de peste 20%”, mai spune Razvan Gheorghe.

Chiriile pentru spatii stradale aflate in zona Bulevardului Magheru sau pe Calea Victoriei au scazut in ultimul an cu 45%-48%, ajungand la 70-80 euro/mp/luna. „Probabil, centrul istoric al Bu­cu­res­tiu­lui va fi primul proiect de imbunatatire a con­di­tii­lor comerciale pentru magazinele stradale”, spu­ne reprezentantul Cushman&Wakefield. Pe de alta parte, in celelalte orase importante din tara, cen­tre regionale, potentialul de crestere a chiriilor ra­mane ridicat. In Brasov, Constanta, Timisoara sau Iasi, chiriile pentru spatiile comerciale clasa A sunt de 35-40 euro/mp/luna. In Cluj-Napoca, spre exem­­plu, retailerii care ocupa astfel de spatii platesc chi­rii cu pana la 25%-30% mai mari fata de anul trecut.

In prima jumatate a aces­tui an, majoritatea con­tractelor incheiate au fost renegocieri ale unor con­tracte mai vechi, pen­tru micsorarea chiriilor, si nu contracte noi de in­chi­riere. Cererea pentru spa­tii stradale a scazut, in con­ditiile in care multi re­taileri au amanat planurile de expansiune. Sin­gu­rul eveniment important il reprezinta inau­gu­rarea in luna mai a primului spatiu stradal din Romania, al retailerului Zara, parte a grupului spaniol Inditex, la parterul Unirea Shopping Center din Bucuresti. La nivel global, valoarea chiriilor pentru spatiile de retail a inregistrat cea mai mare scadere din ultimii 24 de ani de cand Cushman&Wakefield realizeaza acest raport.