In prima saptamana a lunii ia­nua­rie a avut loc rocada intre militarii Ba­ta­lio­nului 33 Vanatori de Munte „Po­­sada“ care vor lua locul soldatilor din Batalionul 280 din Focsani. Mi­siu­nea va dura sase luni, iar Vanatorii de Munte vor actiona in provincia Zabul. In prezent, Ro­ma­nia are in Afganistan 1.020 de mi­litari, dintre care 982 in cadrul ISAF, iar 38 par­ti­ci­pa la ope­ra­tiunea Enduring Freedom.

Marti, 5 ianuarie, la Curtea de Arges a avut loc ceremonia militara de plecare in misiune in Afganistan a militarilor Batalionului 33 Vanatori de Munte „Po­sa­da”. Alaturi de militari si de familiile acestora, la ceremonie au fost prezenti ministrul Apararii Nationale, Gabriel Oprea, seful Sta­tu­lui Major General, ami­ral dr. Gheor­ghe Marin, atasatul apa­ra­rii al SUA la Bu­curesti, colonel Bruce West, re­pre­zentanti ai administratiei pu­bli­ce locale, veterani de razboi.

„Pentru mine, ca ministru al Apa­ra­rii Nationale, dumneavoastra, mi­li­ta­rii din teatrele de operatii, sunteti o prio­ri­ta­te. Ma preocupa in mod deo­sebit - chiar in conditiile unui an sarac in re­sur­se - asigurarea tuturor con­di­tiilor pentru ridicarea gradului de siguranta si pro­tectie pe timpul indeplinirii misiu­ni­lor, asigurarea tuturor drepturilor pentru dumnea­voas­tra si familiile dumnea­voas­tra si, nu in ultimul rand, dotarea cu cea mai per­for­man­ta tehnica pe care o avem, pentru a va putea indeplini mi­siu­ni­le in mod cores­pun­za­tor ala­turi de aliatii si par­te­ne­rii nos­tri”, a de­clarat minis­trul Apa­rarii Nationale.

Acesta le-a vorbit celor pre­zenti des­pre mi­li­tarii ba­ta­lio­nu­­lui raniti ori ca­zuti la da­torie in timpul mi­si­u­nilor: „Nu pu­tem sa nu ne amin­tim as­tazi, la ple­ca­rea intr-o noua misiune, de ex­cep­tio­na­lul exem­plu de daruire si sa­cri­ficiu al eroului batalionului, slt. post-mor­tem Aurel Marcu, cazut la datorie in Afga­nis­tan, pe 6 septembrie 2007, si de actul de eroism al camarazilor sai, raniti atunci: lo­co­te­nentul Grigore Nicolae, sergentii ma­jori Octavian Zafiu, Marius Enescu si Mircea So­lo­mon”.

Antrenamente in bazele americane din Germania


Amiralul Gheorghe Marin si-a ex­pri­mat convingerea ca militarii ar­ge­seni isi vor duce la bun sfarsit mi­siunile in­cre­din­tate: „Stiu ca v-ati an­tre­nat in poli­goa­nele din tara si ca o par­te din dum­nea­voastra ati urmat un pro­gram de ins­trui­re spe­ci­fica la Hohenfels, in Ger­mania, in cadrul Centrului de Instruire Multi­na­tionala In­tru­nita al Ar­matei SUA”, a adaugat seful Statului Major General, care a vi­zi­tat de cu­rand acest centru.

Printre sarcinile pe care le vor inde­pli­ni Vanatorii de Mun­te argeseni se nu­mara secu­ri­zarea ariei de respon­sa­bi­litate, executarea de operatii militare im­preu­na cu fortele afgane, actiuni de asis­ten­ta umanitara, mi­siuni de patru­la­re si de escorta con­voaie.

Militarii din Curtea de Arges au mai participat pana acum la inca doua misiuni in teatrele de operatii: in Irak, unde au asigurat protectia personalului ONU, si in Afganistan, in cadrul ISAF III.