România mai are un grad de împădurire de 26,7%, în condiţiile în care mediua Uniunii Europene este de peste 30%.

'În ultimii 20 de ani au rămas multe terenuri şi păşuni nefolosite care s-au împădurit şi în aceste condiţii, alături de ceea ce s-a mai împădurit în afara fondului forestier naţional, suprafaţa totală a mai crescut', susţine Directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Adam Crăciunescu, într-un interviu acordat Agerpres. 'Practic, din raportările pe care le avem, în prezent gradul de împădurire al Românei este de peste 27%', a adăugat Crăciunescu.
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice lucrează la inventarul fondului forestier naţional şi a parcurs deja 98% din suprafaţă, iar din informaţiile prezentate reiese că procentul de împădurire este mai mare de 27%.

În toamnă se va finaliza inventarul şi vom furniza procentul real la nivelul României. 'Legat de pădurile virgine, încă avem suprafeţe de pădure greu accesibile, cu panta mare, unde nu s-a intervenit. Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice realizează o gestionare durabilă acestor păduri aflate în lanţurile muntoase, iar Ministerul Mediului face o monitorizare şi o evaluare astfel încât să vedem cât mai avem. Cred că suprafaţa de 250.000 hectare existenţă la nivelul anului 2003 a mai scăzut deoarece mai sunt suprafeţe retrocedate, dar consider că majoritatea pădurilor virgine a rămas pe fondul forestier proprietate publică a statului', a mai spus Adam Crăciunescu.