Marile companii din domeniul hotelier se confrunta in acest an cu redu­ce­rea substantiala a cifrelor de afaceri si a profiturilor, al caror nivel este estimat sa scada in acest an cu pana la 25% fata de nivelul din 2008. In contextul scaderii cererii pe piata turistica, companiile hote­lie­re au fost nevoite sa ia decizia renuntarii la un procent de pana la 15% din personal. Salariatii ramasi au fost incurajati sa preia si alte sarcini.

Principalele companii care activeaza in domeniul hotelier au procedat, pe fondul crizei financiare, la mai multe revizuiri ale obiectivelor financiare pen­tru acest an.
  • Societatea Companiilor Hoteliere Grand, care administreaza hotelul Ma­rriott din Bucuresti, a incheiat anul 2008, potrivit datelor de pe site-ul Minis­terului Finantelor, cu o cifra de afaceri de 139,753 milioane de lei, (37.976.387 de eu­ro, la cursul mediu de 3,68 lei/euro) in cres­tere cu 4% fata de 2007. Societatea a in­registrat un minus de 62.949.529 de lei (17.105.850 de euro) in exercitiul finan­ciar 2008. De altfel, nici in exercitiul fi­nan­ciar 2007 compania amintita nu a in­re­gistrat profit, pierderea neta a exer­ci­tiului fiind de 37.859.597 lei (11.369.248 euro),  la o cifra de afaceri de 133.596.303 lei (40.119.009 euro, la cursul mediu de 3,33 lei/euro). Oficialii companiei nu au dorit sa comenteze rezultatele financiare si sa comunice estimarile pe 2009. Nu­ma­rul mediu de salariati a fost de 458/496 in 2007.
  • Lantul Continental Hotels, con­tro­lat de Radu Enache, care numara 15 hote­luri, trei dintre ele fiind operate sub bran­dul Ibis, a avut in 2008 o cifra de afaceri de 97,14 milioane de lei, cu 2,5% mai mult ca in anul precedent. Socie­tatea a avut pierderi de 10,2 milioane de lei in 2008, dupa ce in 2007 a inregistrat un pro­fit net de 1,6 milioane de lei. Pier­de­rea este explicata de Radu Enache, pre­se­din­tele Continental Group, prin deva­lorizarea leului in raport cu euro de anul trecut, fenomen care ar putea in­fluenta rezultatele financiare ale compa­niei si pe 2009. Pentru anul in curs, Radu Enache spune ca deschiderea unitatilor Ibis Si­biu si Grand Continental ar putea per­mi­te atingerea unei cifre de afaceri de 108-109 milioane de lei. Compania a avut anul trecut un numar de 960 de salariati, pe cand in acest an, spune Radu Enache, a mai ramas un numar de 880 de per­soane.
  •  Ana Hotels, compania controlata de George Copos, a avut, anul trecut, o cifra de afaceri de 92,94 milioane lei, in crestere cu 38% fata de 2007.

Ana Hotels a avut un profit net de 11,6 milioane lei anul trecut, fata de nivelul de 16,1 mili­oane de lei din 2007. Cum a influentat criza afacerile Ana Holding, din care face parte si Ana Hotels? „In strategia de dez­voltare a grupului Ana Holding pe anul 2009 a fost luata in calcul o redu­cere generala a indicatorilor economici cu  20%-25% fata de anul 2008, ca urmare a efectelor produse de criza economica.

Acelasi procent a fost avut in vedere si in stabilirea indicatorilor economico-finan­ciari pentru societatea Ana Hotels”, de­clara George David, Director PR la Ana Holding. El spune ca „acest procent ca­racterizeaza contractia economica a so­cietatilor sanatoase si stabile din punct de vedere economic, iar creditul de 25 de milioane de euro luat recent dovedeste faptul ca suntem un grup de companii stabil si credibil din punct de vedere economic”.

Ca si in cazul altor companii, Ana Holding a recurs la ajustari repetate ale indicatorilor economico-financiari planificati pentru 2009, ajustari care au avut loc succesiv in ultima parte a anului 2008. „Faptul ca au fost mai multe ajus­tari s-a datorat atat evolutiei cursului de schimb, cat si datelor si deciziilor contra­dictorii ale administratiei in ceea ce priveste gestionarea crizei”, spune oficia­lul Ana Holding.

Potrivit acestuia, ultima ajustare s-a efectuat in luna august 2009, ca urmare a rezultatelor inregistrate  pe primul semestru al anului si a prognozei pentru semestrul al II-lea. Astfel, com­parativ cu perioada similara a anului 2008, in primul semestru al acestui an societatea Ana Hotels a realizat o cifra de afaceri cu 29% mai mica. „Conform pre­viziunilor noastre pentru semestrul II, cifra de afaceri pe anul 2009 a socie­tatii Ana Hotels nu va scadea cu mai mult de 25% fata de anul trecut”, mai declara George David.

Cat priveste nu­marul per­so­nalului, in luna august 2009 numarul de angajati ai societatii Ana Ho­tels a fost cu 15% mai mic fata de august 2008, ma­sura venita dupa cele de redu­cere a cos­turilor si a cheltuielilor, regan­direa investitiilor si conservarea unor pro­iecte de dezvoltare. „Ca ur­ma­re, con­secinta a  pro­voca­rilor economice cu care Ana Hotels s-a confrun­tat in acest an - redu­ce­rea dra­matica a nu­ma­rului de turisti, a nu­ma­rului de conferin­te, trai­ninguri si team­buil­dinguri, mai ales in sta­tiu­nile cu activitate pre­pon­derent sezonie­ra, cum este, de exemplu, Eforie Nord, in august 2009 numarul de an­gajati ai so­cietatii este cu 15% mai mic fata de au­gust 2008”.
  • Bucuresti Tu­rism, firma care de­tine hotelul Radisson din Bucuresti, a avut in 2008 o cifra de afaceri de 57 de mili­oane de lei, de peste do­ua ori mai mult fata de rezultatul obti­nut in anul 2007. Cat priveste rezultatul net al exer­citiului, socie­ta­tea a a­vut anul trecut pier­­deri de 65,5 milioa­ne de lei. Repre­zentantii com­pa­niei nu au remis in­for­matiile soli­ci­tate privind evolutia afa­cerii in acest an.
  •  Grand Plaza Hotels, o alta com­panie hoteliera de top 10 care activeaza in Romania, firma care detine hotelul Ho­ward Johnson Grand Plaza din Bu­curesti, a avut o cifra de afaceri neta de 52,4 milioane de lei in 2008, si o pierdere neta de 2.503.251 de lei. In 2007, compa­nia a avut o cifra de afaceri de 54.250.283 lei si un profit net de 1,5 milioane de lei. Directorul general al Howard Johnson Grand Plaza din Bucuresti, Sonia Nas­tase, a declarat pentru „Financiarul” ca, la fel ca pe intreaga piata hoteliera de 4 si 5 stele, a existat si la noi o revizuire a obiectivului de vanzari la inceputul anului.Ne-am raportat la noile conditii de piata si am venit cu un plan realist astfel incat pentru 2009 estimam o cifra de afaceri de 9 milioane de euro”. Ho­telul Howard Johnson Grand Plaza a inre­gis­trat la 31 decembrie 2008 o cifra de afaceri de 13 mili­oa­ne de euro si un profit net de 500.000 de euro. Howard Johnson Grand Plaza Hotel are in acest moment un numar de 250 de angajati. „Cu acest volum de personal ne-am pro­pus sa inghetam temporar dezvoltarea schemei de posturi la nivelul hote­lului”, spune Sonia Nas­tase. Aceasta anun­ta ca doreste sa nu re­duca numarul perso­nalului actual, „ur­marind cu prio­ri­tate eficienti­zarea ope­ra­tiunilor, in sensul in care angajatii au fost incurajati sa-si di­versifice activitatile o­bisnuite, sa preia si alte sarcini”.
  • Turism Felix, con­trolata de SIF Tran­silvania, se afla pe locul 10. Firma a avut in 2008 o cifra de afaceri de 55,44 mili­oane de lei, in crestere cu apro-­xi­mativ 28%. Turism Felix a avut anul tre­cut un profit net de 9,6 milioane de lei. Recent, compania a anuntat ca esti­mea­za ca va obtine venituri mai mici cu 11% in 2009, de 52,1 milioane de lei, care vor conduce la o scadere de 31,8% a profitului brut. Firma a bugetat un castig brut de 7,5 milioane de lei pentru acest an, fata de 11 milioane de lei in 2008, anuntand totodata un program de investitii in valoare de 14,6 milioane de lei, care se vor concentra pe dezvoltarea comple­xului Felixarium si modernizarea hote­lului Lotus din Baile Herculane.