Autoritatea de Management a Programului Opera­tio­nal Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) organizeaza astazi seminarul cu tema „Fonduri europene pentru resurse umane. Cum poti obtine finantare in 2010?”. La eveniment participa directorul general al AMPOSDRU, Anca-Cristina Zevedei, reprezentanti ai partenerilor sociali - confederatii sindicale, confederatii patronale, organizatii neguvernamentale -, beneficiari si potentiali beneficiari.

 De asemenea, maine, 30 noiembrie, la ora 10.00, la sediul AMPOSDRU din Strada Scarlatescu, nr. 17-19, va avea loc o conferinta de pre­sa cu tema „Fon­duri euro­pene pentru re­surse umane. Cum poti obtine fi­nantare in 2010?”. Principalele subiecte pre­zentate vor fi stadiul ac­tual al absorbtiei, progre­sele inregistrate in cadrul liniilor de finantare deschise in acest an, precum si decizia Comi­tetului de Monitorizare POSDRU privind realocarea financiara intre axele priori­tare 2, 3, 4 si 5. In 2010, Au­toritatea de Mana­gement a deschis linii de finan­tare pe urmatoarele Domenii Majore de Interventie: DMI 1.5 „Programe docto­rale si post­doctorale in sprijinul cer­cetarii”, DMI  2.1 „Tran­zitia de la scoala la viata activa”, DMI 2.3 „Acces si par­ti­cipare la Formare Profesionala Continua”, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea ma­surilor active de ocu­pare”, DMI 5.2 „Promovarea suste­nabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce pri­­veste dezvoltarea resur­selor umane si ocuparea fortei de munca”, DMI 6.1 „Dez­voltarea econo­miei sociale” si DMI 6.4 „Initiative transna­tionale pentru o piata inclusiva a muncii”.