Sonae Sierra, dezvoltator si operator internaţional de centre comerciale, a înregistrat un profit net de 13 milioane euro în primele trei luni ale anului 2012, având o creştere de 25% faţă profitul obţinut în Trim. I al anului 2011.


Variaţia pozitivă a profitului net a fost influenţată de creşterea cu 24% a veniturilor nete directe (17,8 milioane euro în primele trei luni ale anului 2012, comparativ cu 14,4 milioane euro în aceeaşi perioadă a anului 2011), în principal ca o consecinţă a eficienţei operaţionale crescute şi a îmbunătăţirii rezultatelor financiare. Veniturile nete indirecte au scăzut cu 20% ca o consecinţă a lipsei evaluărilor proprietăţilor imobiliare în aceste trei luni.

În unele pieţe din Europa unde compania este prezentă există un nivel ridicat de incertitudine în ceea ce priveşte valoarea proprietăţilor imobiliare. Evaluatorii au declarat în rapoartele întocmite faptul că incertitudinea semnificativă la nivelul macro-economic conduce la un nivel scăzut al tranzacţiilor ce pot servi drept referinţă pentru valoarea proprietăţilor.

Având în vedere acest lucru, compania a decis modificarea politicii sale privind evaluarea proprietăţilor şi astfel a trecut de la evaluările efectuate o data la 3 luni la cele efectuate semestrial. Aceasta practică este, de fapt, practica obişnuită în majoritatea pieţelor imobiliare.

Activele totale aflate sub administrarea companiei au atins 6,5 miliarde euro, cu o creştere de 222 milioane euro faţă de sfârşitul anului 2011, în principal, datorită deschiderii Le Terraze şi Uberlândia Shopping, din moment ce activele aflate sub gestionare nu au fost reevaluate în aceste trei luni.
În prezent, Sonae Sierra deţine 51 de Centre Comerciale în operare, 30 dintre acestea fiind situate în afara Portugaliei, respectiv în Spania (9), Italia (5), Grecia (1), Germania (3), România (1) şi Brazilia (11).

Compania are trei centre comerciale în construcţie ce reprezintă o investiţie totală de aproximativ 375 milioane euro, ce vor adăuga după inaugurare 153.900 mp suprafeţei totale închiriabile (GLA) din portofoliului companiei.

De asemenea, Sonae Sierra este activă în sectorul de furnizare de servicii unor terţi parteneri în Croaţia. În prezent, Sonae Sierra are 3 proiecte în construcţie, 6 proiecte noi în diferite faze de dezvoltare şi are în curs de dezvoltare două noi proiecte pentru terţi parteneri. Sonae Sierra administrează peste 70 de centre comerciale cu o suprafaţă totală închiriabilă de peste 2,2 milioane mp, care găzduiesc un număr aproximativ 8.500 de chiriaşi.