Spitalele vor fi organizate în unităţi nebugetare şi vor avea libertatea să facă angajări şi să ofere salarii în funcţie de competenţă, prevede noul proiect de lege a sănătăţii, postat marţi pe site-ul Ministerului Sănătăţii pentru dezbatere publică.


Potrivit proiectului de act normativ, spitalele vor putea fi publice, private şi publice cu structuri în care se desfăşoară activitate privată. Aceste unităţi vor avea obligaţia să acorde primul-ajutor de urgenţă, în funcţie de competenţă, oricărei persoane care se prezintă în unitate.

Astfel. spitalele publice se vor putea organiza ca instituţii de sănătate, autonome financiar, care nu se încadrează în categoria instituţiilor publice bugetare. Se vor păstra formele de organizare de tipul institut, spital universitar, spital clinic.

Spitalele vor fi acreditate de Agenţia Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS), care are în structura sa Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor. În proiectul de lege se prevede că în structura spitalului public va funcţiona o unitate de management al calităţii.

Documentul stipulează, de asemenea, că sistemul de asigurare a calităţii în sistemul de sănătate va fi coordonat de ANMCS şi va funcţiona în baza strategiei naţionale pentru asigurarea calităţii serviciilor de sănătate şi a strategiei naţionale informatice în sănătate.

Sistemul de asigurare a calităţii în sistemul de sănătate va avea rolul de a menţine şi creşte continuu calitatea serviciilor de sănătate şi satisfacţia pacientului legată de aceasta, precum şi de a eficientiza cheltuirea fondurilor în sistemul de sănătate. ANMCS se va înfiinţa prin reorganizarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, care se desfiinţează.