Guvernul va suplimenta fondul de re­zerva bugetara cu 1,6 miliarde de lei (370 de milioane de euro), la rectificarea progra­ma­ta pentru aceasta luna, astfel ca va avea la dispozitie 1,7 miliarde de lei de cheltuit in decembrie, inclusiv pentru plata arieratelor, au declarat surse guvernamentale. „Pro­iec­tul de ordonanta privind rectificarea buge­tara are o prevedere care stabileste ca de la Fondul de rezerva la dis­pozitia guvernului se va pu­tea face si plata arieratelor“, au precizat sursele. Majorarea propusa de guvern, de aproa­pe 400 de milioane de euro, reprezinta cea mai mare suma alocata vreodata la o rectificare catre Fondul de rezerva bugetara. Introdu­ce­rea posibilitatii ca arieratele sa fie platite de la Fondul de rezerva arata ca achitarea facturilor restante nu va mai fi aprobata de catre ordonatorii principali de credite, cen­trali sau locali, ci direct de prim-ministru, res­pec­tiv Emil Boc. Potrivit le­­gis­­­latiei, Fondul de rezerva bu- ge­tara la dispo­zi­tia guvernu­lui se reparti­zea­za unor ordo­natori principali de credite ai bugetului de stat si ai buge­te­lor locale, pe baza de hotarari ale guvernului, pentru finan­tarea unor chel­t­uieli urgente sau nepreva­zute aparute in timpul exerci­tiului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispo­zi­tia guver­nului pentru buge­tele locale se face prin majo­rarea su­me­lor defalcate din unele veni­turi ale bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul de stat catre buge­tele locale pentru investitii finantate partial din impru­muturi externe, dupa caz.