Taxele pentru o trecere peste Dunăre pe podurile de la Giurgeni - Vadul Oii şi Feteşti - Cernavodă vor fi majorate cu peste 10%, în două faze, dar vor fi acordate reduceri pentru trecerile multiple şi preplătite.


Propunerile sunt incluse într-un proiect de ordin al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, care modifică prevederile unui act similar din 2010.

"Având în vedere perioada 2009-2011, în care tarifele nu au fost actualizate, în contextul în care cursul euro/leu a crescut cu circa 3% faţă de valorile medii ale anilor 2009 şi 2010, iar indicii IPC pentru servicii au crescut în perioada 2009-2010, propunem actualizarea tarifelor de trecere pentru podurile dunărene de la Giurgeni-Vadul Oii şi Feteşti-Cernavodă. Nivelul tarifelor care a stat la baza calculelor actuale este cel aprobat prin CA al CNADNR în anul 2004 şi transpuse prin denominare în Ordinul MTCT nr. 1.702 din anul 2005, fară TVA, la care s-a aplicat indexarea şi apoi TVA. S-a stabilit ca bază de calcul nivelul tarifelor din anul 2005, deoarece prin indexări multiple rezultă valori finale mai mari şi pentru că trebuie să existe o bază de calcul nealterată de calcule intermediare. Aplicând indicii preţurilor de consum pentru perioada 2005 - 2011 şi rata inflaţiei prognozate pentru anul 2012, rezultă că tarifele valabile în anul 2005 trebuie actualizate printr-un coeficient de +1,7007", se spune în referat.

Astfel, în prima etapă tarifele vor fi majorare cu aproximativ 10%, urmând ca începând de la 1 aprilie 2013 acestea să crească până la nivelul maxim indexat. În cazul podului Giurgeni - Vadul Oii, taxa pentru o trecere în cazul autoturismelor şi vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone va creşte de la 9 lei (TVA inclusă) la 10 lei în prima etapă şi la 11 lei în cea de-a doua. Pentru podul Feteşti - Cernavodă, costul unei treceri pentru acelaşi tip de autovehicul va urca de la 11 lei (TVA inclus) la 12 lei, respectiv la 13 lei, în etapa a doua.

"Întrucât o creştere a tarifelor va avea un impact negativ economico - social asupra operatorilor de transport şi asupra persoanelor fizice, propunem aplicarea tarifelor indexate în două etape, concomitent cu unele facilităţi", potrivit sursei citate. Una dintre facilităţi prevede că tarifele pentru autoturisme şi autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone vor fi diminuate cu 20% pentru un număr de 20 de treceri, valabile până la 31 decembrie a fiecărui an.

"Tarifele propuse pentru autoturisme şi autovehicule de transport marfă cu mtma <= 3,5 tone, deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către riverani, sunt valabile la achiziţia unor bilete Matcă – Cupon preplătite, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului deţinut de riveran, cu valabilitate de 3 luni, şi achitate anticipat cu cel mult 30 de zile. Prin riveran se înţelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării şi locul de muncă / teren agricol deţinut în baza unui titlu de proprietate de cealaltă parte a cursului Dunării şi care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol - de la/la domiciliu. Calitatea de riveran se recunoaşte numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverinţe emise de angajator sau de administraţia publică locală prin care se atestă deţinerea unui teren agricol de cealaltă parte a cursului Dunării, reînnoită la fiecare achiziţie de bilete, şi în baza adresei de domiciliu din actul de identitate", se arată în referat.

Modelul biletului Matcă - Cupon şi procedura de emitere, gestionare şi control vor fi stabilite de DRDP Constanţa. Totodată, tarifele propuse pentru celelalte categorii de vehicule (comerciale), de transport marfă şi persoane, au valoarea redusă cu 13% pentru un număr de 20 de treceri valabile până la 31 decembrie a fiecărui an. O altă facilitate este introducerea unei zile pe an, numită "Ziua Podului", în care autoturismele şi autovehiculele de transport marfă de până la 3,5 tone pot trece fără plata tarifului. "Ziua Podului" va fi 23 decembrie pentru Giurgeni şi 15 mai pentru Feteşti.

Proiectul prevede şi eliminarea tarifului prevăzut pentru motociclete, având în vedere că ponderea trecerilor prin staţiile de taxare ale acestor categorii de vehicule este foarte scazută, de aproximativ 0,2 % din numărul total de vehicule înregistrate în baza de date, se arată în document. Pentru podul peste Dunăre în sensul Giurgiu - Ruse, tarifele sunt exprimate în euro iar MTI a decis menţinerea acestora la valorile actuale. În schimb, şi în cazul acestui pod instituţia propune o zi fără plata tarifului (20 iunie) şi aceleaşi reduceri pentru trecerile multiple şi preplătite.

Proiectul completează şi lista vehiculelor exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional cu cele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de urgenţă, calamitate, dezastre naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite, comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu sau roşu.

"Această modificare este necesară în vederea eliminării problemelor întâmpinate la intervenţia vehiculelor specializate în cazul unor fenomene meteorologice deosebite ca cele din lunile ianuarie şi februarie 2012", se mai arată în referatul de aprobare al proiectului.