Dezvoltarea sectorului economic din Timiş este susţinută de administraţia judeţeană prin mai multe iniţiative, între care se numără şi promovarea mediului de afaceri, în cadrul unui proiect finanţat prin Regio -Program Operaţional Regional (POR) 2007-2013, care urmăreşte dezvoltarea polilor de creştere urbani.


'Consiliul Judeţean a semnat spre finanţare contractul pentru proiectul de 'Sprijinire a dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere'. Valoarea totală a contractului este de 76,347 de milioane de lei, din care aproape 30 de milioane de lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă. Perioada de implementare a proiectului este de 31 luni', a declarat luni managerul proiectului, Mugurel Borlea.

Prin derularea acestui proiect se urmăreşte dezvoltarea economică şi socială la nivelul Polului de creştere Timişoara, prin realizarea în centrul municipiului Timişoara a unei structuri moderne de sprijinire a afacerilor, pentru susţinerea prioritară a firmelor active în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor IT&C, în vederea creşterii calităţii vieţii şi a creării de noi locuri de muncă.

Se au în vedere, printre altele, îmbunătăţirea accesului a 40 întreprinderi din regiunea Vest la servicii de calitate menite să sprijine dezvoltarea durabilă a acestora, cel puţin 90% din afacerile sprijinite făcând parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel încât acestea să reprezinte cel puţin 75% din societăţile comerciale găzduite. Acestea, ar duce şa crearea a minimum 320 de noi locuri de muncă.

Până în 2015 se urmăreşte, de asemenea, şi sprijinirea dezvoltării serviciilor cu valoare adăugată mare, precum tehnologia informaţiei şi comunicaţii, business process outsourcing prin asigurarea serviciilor suport necesare dezvoltării companiilor din clusterul IT&C, care activează la nivel regional şi local.

'Avem în vedere, totodată, creşterea oportunităţilor de angajare a tinerilor absolvenţi de facultate în domeniile în care aceştia şi-au finalizat studiile superioare, dar şi crearea mecanismelor necesare îmbunătăţirii aplicării în practică a ideilor noi cu potenţial de succes în mediul economic real', a adăugat Borlea.