Valoarea tranzactiilor imobiliare din Romania se ridica in primele luni ale anului la aproxi­mativ 200 de milioane de euro, potrivit datelor unui raport al companiei de consul­tanta imobiliara CB Richard Ellis (CBRE). In primele cinci luni din acest an volumul tran­zactiilor cu proprietati comerciale din Europa de Est si Centrala (CEE), respectiv birouri, spatii de retail si industriale, a totalizat 4,4 mili­arde de euro, in crestere cu 180% compa­rativ cu aceea­si perioada din anul trecut. Intr-un numar mai ridicat de piete lichiditatea a inceput sa creasca pe fondul majorarii atat a numarului, cat si a marimii tranzactiilor, se men­tioneaza in raport. Cele mai multe tran­zactii au fost rea­li­zate cu proprietati din Polo­nia, Cehia si Rusia. Ce­hia a avut o crestere sem­nificativa a activitatii de investitii ca ur­mare a finalizarii unor pre­luari de mari por­to­folii de proprietati. Acti­vitatea de investitii imo­biliare din Bucuresti si Budapesta va creste spre sfar­si­tul anului, avand in vedere dife­ren­tele po­zi­tive de randament pe care aceste piete le ofera, com­parativ cu Var­sovia si Praga, pre­fe­ra­tele in­vestitorilor in pri­mele luni ale anu­lui, po­tri­vit CBRE „Daca ne luam dupa dife­rentele consi­derabile, pozitive, de randament de pe piete precum Budapesta si Bucuresti, fata de Varsovia si Praga, ne asteptam ca activitatea sa creasca pe aceste piete spre sfar­situl anului”, se mai arata in raport.