Uniunea Europeana a respins mo­tiunea a noua state membre, printre care si Romania, de modificare a nor­melor contabile privind re­for­mele in domeniul pen­siilor si a datoriei pu­blice. Schimba­rea ar fi permis tarilor care isi reformeaza sistemele de pensii in scopul reducerii nivelului defici­tului bugetar si al datoriei publice exclu­derea din chel­tuielile publice a costurilor implicate de  aceste reforme. In a doua jumatate a lunii august, intr-o scrisoare adresata Comisiei Europene, Lituania, Letonia, Bulgaria, Suedia, Slo­va­cia, Unga­ria, Romania, Polonia si Republica Ceha au cerut institutiei sa reexamineze modul in care sunt tratate costurile reformelor sistemelor de pensii. Statele semnatare au aratat ca, in pofida crearii unor beneficii pe termen lung, aceste re­forme adan­cesc deficitele buge­tare. 

Motivatia principala a fost ca, in tarile care au in­ceput sa schimbe sis­temele de pensii, tineri salariati con­tribuie si la fonduri private, nu numai in sistem pay-as-you-go, un fapt care afec­teaza veniturile necesare pentru plata prezenta a pen­siilor.