Firma de avocatura Vass Lawyers, a su­rorii consilierului prim-ministrului Andreea Paul Vass, a asistat in 2009 contracte de achizitii publice in valoare de 100 de milioane de euro.

Cu o nonsalanta de neimaginat, Andreea Paul Vass afirma ieri, intr-un comunicat de presa, ca niciun contract de achizitii publice nu a fost derulat in 2009 de sora sa de cand aceasta a devenit consilier pe probleme eco­no­mice al prim-ministrului. Mai mult, Andreea Paul Vass i-a luat apararea surorii sale despre care spune ca si-a dobandit experienta anterior numirii sale la Palatul Victoria. Ceea ce a uitat angajatul guvernului sa specifice este ca in acea perioada il consilia pe presedintele Traian Basescu, si ca „niciun contract public nu a fost pervertit de prezenta” sa in politica.

In numai opt luni de la infiintarea firmei sale, in ianuarie 2009, la nici o luna dupa ce sora sa Andreea Paul Vass a devenit consilier al prim-ministrului, Iulia Vass a reusit cu Vass Lawyers performanta uluitoare de a asista contracte publice de achizitii in valoare de nu mai putin de 100 de milioane de euro, de­ve­nind cel mai mare consultant de pe piata pen­tru care s-a si lipit de un premiu international. Iulia Vass afirma intr-un comunicat de presa din 25 noiembrie 2009 ca anul trecut a fost unul dificil, dar, in pofida acestui lucru, a reusit cu numai doi avocati sa asiste contracte de achi­zitii publice de 400 de milioane de lei!

„A fost un an dificil, plin de provocari, de mo­men­te de cumpana. Niciun drum pornit de la in­ce­put nu poate fi usor, iar contextul eco­no­mic extern, dar mai ales din Romania, nu a scutit firma noastra de greutatile inerente. Cred ca realizarea cea mai importanta dupa un an de ac­tivitate este echipa de profesionisti cu care clientii nostri se simt in siguranta sa mearga ina­inte”, afirma suav Iulia Vass, Managing Partner Vass Lawyers, la nici un an de la infiintarea firmei.

Cat de dificil sa fi fost anul cand ai asistat con­tracte de achizitii publice de 100 de mi­li­oa­ne de euro cu un comision de 3%-4% si cum ar trebui sa arate un an dificil intr-o perioada de criza? „Vass Lawyers a acordat servicii de con­sul­tanta si reprezentare juridica cu precadere in do­me­nii­le achizitiilor publice, contracte co­merciale, re­latii de munca si societati co­mer­ciale. Pon­de­rea serviciilor in domeniul achi­zitiilor pu­bli­ce ramane majoritara, cu o cota de 75% din to­talul serviciilor prestate. Prin ur­mare, valoa­rea totala a proiectelor de achizitii publice asis­ta­te de Vass Lawyers in 2009 de­paseste 100 de mi­lioane de euro”, afirma in acelasi co­mu­nicat Iulia Vass.

Iulia Vass explica frugal in ce a constat consultanta pentru institutiile de stat, care mer­gea pana la intocmirea Caietelor de Sarcini la licitatii. „In ceea ce priveste autoritatile con­trac­tante, Vass Lawyers a acordat consultanta cu privire la pregatirea unor documentatii de atri­buire complexe si derularea procedurilor de atribuire aferente, iar operatorii economici au beneficiat de expertiza dobandita in sec­to­rul public pentru adaptarea ofertelor depuse la cerintele documentatiilor de atribuire. Fir­ma noastra a reprezentat cu succes clienti care au contestat diferite proceduri de achizitii pu­bli­ce in fata Consiliului National de So­lu­tio­nare a Contestatiilor sau a instantelor ju­decatoresti competente”, sustine Iulia Vass.

Consilierul prim-ministrului sustine ca nu a facut niciun trafic de influenta pentru sora sa, ba, mai mult, in pofida faptului ca sora sa recunoaste ca a asistat in 2009 contracte de 100 de milioane de euro, spune ca Iulia Vass nu a avut in 2009 si 2010 contracte cu institutii pu­bli­ce. „Nu sunt demnitar si nici nu am atri­butii in zona achizitiilor publice. Acuzele de in­com­pa­tibilitate sunt vadit eronate. Nu am facut in viata mea trafic de influenta. In schimb, am dus o batalie constanta pentru integritatea po­li­ticienilor, pentru decuplarea afacerilor mur­da­re de politica si pentru transparenta achizitiilor publice”, spune Andreea Vass.

Nici Iulia, si nici Andreea Vass nu au furnizat, pana la inchiderea editiei, raspunsuri la intrebarile noastre suplimentare legate de fir­mele private si companiile de stat carora Vass Lawyers le-a oferit consultanta, dar nici de dem­nitarii Guvernului Romaniei cu care s-a in­talnit sora consilierului prim-ministrului pentru asistarea contractelor publice de 100 de milioane de euro doar in 2009, si care a fost frecventa acestor intalniri: zilnice, lunare,  bi­lu­nare etc.?