Cele 20,7 milioane de IMM-uri din UE reprezintă peste 98 % din totalul întreprinderilor europene și angajează peste 87 de milioane de persoane.

Cea mai mare parte a IMMurilor (92,2 %) este reprezentată de microîntreprinderi, care numără mai puțin de zece angajați. Se estimează că IMM-urile reprezintă 67% din totalul locurilor de muncă și 58% din valoarea adăugată brută, potrivit datelor prezentate cu ocazia Săptămânii europene a IMM-urilor 2012.

În acest context, vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, comisar pentru industrie și antreprenoriat, a declarat că „IMM-urile au potențialul de a restabili creșterea economică în Europa. Ele se află în centrul eforturilor noastre – fapt evidențiat de propunerea de reindustrializare a Europei pe care am prezentat-o cu câteva zile în urmă. Cel mai ambițios plan de acțiune pentru stimularea spiritului antreprenorial în Europa va urma în luna noiembrie. Oferim sprijin și consiliere la un nivel neatins până în prezent. Încercăm să restabilim încrederea, astfel încât IMM-urile să poată progresa în continuare și să ne ajute să depășim criza actuală.”

Performanța IMM-urilor variază considerabil de la un stat membru la altul


În special IMM-urile din Austria și Germania au avut rezultate deosebit de bune. Sectoarele corespunzătoare IMM-urilor din aceste țări sunt singurele sectoare care și-au depășit nivelurile anterioare crizei din 2008, atât în ceea ce privește valoarea adăugată brută (VAB), cât și în materie de ocupare a forței de muncă. Cu toate acestea, în majoritatea statelor membre, IMM-urile nu au reușit până în prezent să revină la nivelurile din perioada anterioară crizei.

Dintr-o perspectivă pozitivă, există dovezi conform cărora un număr tot mai mare de state membre au reușit recent să inverseze tendința, IMM-urile lor începând din nou să creeze locuri de muncă și să-și dezvolte activitățile — îndreptându-se către o redresare mai durabilă în viitor.

Întreprinderile care își desfășoară activitatea în cadrul „industriei producătoare de înaltă tehnologie” și al „serviciilor bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii” au avut rezultate deosebit de bune în ceea ce privește productivitatea și ocuparea forței de muncă. Există aproximativ 46 000 de IMM-uri în industria producătoare de înaltă tehnologie a UE și peste 4,3 milioane de IMM-uri care oferă servicii bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii. Ele includ IMM-uri care fabrică produse farmaceutice, produse electronice sau care furnizează servicii juridice și de contabilitate, precum și IMM-uri din sectorul cercetării și dezvoltării științifice și din cadrul industriilor creative. Împreună, acestea reprezintă mai mult de o cincime (21,1 %) din totalul IMM-urilor din UE.

Raportul susține că crearea mai multor întreprinderi de acest tip ar trebui să constituie o parte integrantă a oricărei strategii de creștere și recomandă măsuri de politică adecvate.

Statele membre ale UE reacționează la problemele IMM-urilor

Numărul măsurilor de politică naționale menite să sprijine IMM-urile a crescut în mod constant și dinamic în ultimii ani, în 2011 fiind adoptate cu 38 % mai multe măsuri decât în 2010. O atenție deosebită a fost acordată unor aspecte precum:

-promovarea spiritului antreprenorial (reprezentând 18 % din totalul măsurilor de politică),
-promovarea îmbunătățirii competențelor și încurajarea inovării în IMM-uri (16 %),
-îmbunătățirea accesului la finanțare (15 %).

Cu toate acestea, punerea în aplicare a unor măsuri de sprijin pentru IMM-uri este încă neuniformă, unele măsuri fiind încă ignorate de un număr important de țări, cum ar fi facilitarea acordării unei a doua șanse antreprenorilor care au eșuat o dată sau luarea în considerare a caracteristicilor întreprinderilor mici la elaborarea legislației.