Un procent de 80% dintre persoanele care au revendicat proprietăţi naţionalizate şi au primit despăgubiri din partea statului nu mai locuiesc în România, majoritatea dintre acestea fiind cumpărători de drepturi litigioase, a declarat premierul Victor Ponta.


"80% din bani sunt în afara României, sunt cetăţeni care au revendicat bunuri şi care nu mai locuiesc în România", a spus Ponta la un post de televiziune. Conform datelor prezentate, joi, de Guvern, România a achitat deja despăgubiri pentru terenuri şi construcţii naţionalizate în cuantum total de 5 miliarde euro şi mai există solicitări de plată pentru încă 8 miliarde euro. Persoanele care au cumpărat drepturi litigioase pentru imobilele naţionalizate, în cadrul proceselor de restituire a bunurilor, vor fi obligate să achite un impozit pe diferenţa dintre suma plătită pentru acele drepturi şi cea încasată de la stat pentru proprietate sau valoarea imobilului respectiv.

"Trebuie să restituim în natură ce se mai poate, să verificăm corectitudinea cererilor, să eşalonăm această plată şi mai ales să facem o distincţie clară între moştenitorii direcţi şi cei care au cumpărat drepturi litigioase, adică cei care nu au nicio legătură, de niciun fel, cu moştenirea respectivă, ci doar au cumpărat dreptul de a solicita de la stat restituiri. Ceea ce am spus este ce deja avem în lucru, şi anume restituiri în natură acolo unde se pot face, verificarea dosarelor, eşalonarea plăţilor şi modul de impozitare a drepturilor litigioase", a spus Ponta.

El a spus că pentru efectuarea plăţilor nu există nicio altă soluţie decât eşalonarea, iar propunerea va fi prezentată tuturor grupurilor parlamentare până la sfârşitul lunii martie, pentru "a fi asumată de toată lumea". In opinia lui, cesiunea de drepturi litigioase este o operaţiune comercială profitabilă care trebuie impozitată.

"Nimeni nu poate contesta acum faptul că noi şi generaţiile noastre plătim ceea ce au confiscat generaţiile bunicilor noştri. Înţeleg şi respect dreptul de proprietate, chiar dacă, sigur, doar România este singura ţară care a restituit în totalitate. Acum, însă, ideea e următoarea: cesiunea de drepturi litigioase este o operaţiune, dacă vreţi, comercială. Nu are nicio legătură avocatul care a cumpărat drepturi litigioase cu urmaşul de drept al celuia căruia comuniştii, în ’46, i-au luat ceva. Şi atunci, fiind o operaţiune cu scop comercial - eu o gândesc, cu mintea juridică şi economică -, trebuie impozitată. E un profit, nu e un drept, e un profit", a spus Ponta.

El a precizat că impozitul va fi aplicat asupra diferenţei dintre sume, pentru care persoana respectivă înregistrează profit. Premierul a mai anunţat că va solicita conducerii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor să prezinte public situaţia despăgubirilor deja acordate, şi anume "cine, cât a primit şi prin ce ţară se află".