"Încheierea acestui credit dovedeşte că Alro este o companie solidă, cu rezultate operaţionale puternice şi cu un program viabil de dezvoltare pe termen lung. Acordul face parte din strategia noastră care se bazează pe consolidarea activităţii şi pe axarea pe operaţiuni de înaltă eficienţă", a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie al Alro, Marian Năstase, citat de agerpres.

Principalul său scop este refinanţarea creditului revolving de 120 de milioane de dolari, încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în 2010.

Acordul de creditare de tip revolving, în valoare de 137 de milioane de dolari, a fost încheiat cu un sindicat de bănci. Consorţiul bancar include Raiffeisen Bank International şi Raiffeisen Bank România, ambele în calitate de co-ordonator şi Aranjor Principal Mandatat (APM), Unicredit Bank, OTP Bank, Eximbank, Garanti Bank, Intesa Bank, Banca Transilvania, fiecare în calitate de APM, precum şi Zamfirescu, Racoţi & Partners, care a asistat compania pe partea juridică.

Alro garantează împrumutul cu active imobile principale, ipoteci mobiliare, ipoteci asupra drepturilor şi despăgubirilor din poliţele de asigurare care acoperă bunurile companiei şi care fac obiectul garanţiilor constituite, precum şi cu ipoteca asupra acţiunilor Alum, deţinute de Alro şi asupra acţiunilor Conef SA, deţinute de Alro. În termenii acestui acord, Alro va continua să îşi conducă afacerile în mod prudent şi diligent, să menţină contabilitatea exactă şi controlul costurilor şi să plătească, în continuare, toate taxele la scadenţă.