Pentru firmele mici, PFA şi persoanele cu profesii liberale, ANAF va publica numele acestora pentru sume datorate la buget de peste 10.000 de lei, în urcare de la 500 de lei.

Totodată, firmele mijlocii vor apărea pe site-ul Fiscului dacă datorează minim 50.000 de lei, pragul fiind ridicat de la 1.000 lei.

"În perioada imediat următoare, contribuabilii ale căror restanţe fiscale înregistrate trebuie publicate vor primi notificări conţinând cuantumul datoriilor, pentru a avea posibilitatea stingerii acestora sau clarificării situaţiei fiscale", se arată într-un comunicat al ANAF.

Fiscul motivează decizia de ridicare a plafoanelor obigaţiilor fiscal restante care se vor publica pe site-ul instituţiei prin faptul că a luat în considerare scopul de a preveni şi reduce datoriile la bugetul general consolidat, cât şi costurile necesare notificării.

Obligaţia de publicare a listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante este prevăzută în noul Cod de procedura fiscal, intrat în vigoare la începutul acestui an, iar plafoanele datoriilor pentru care vor fi publicaţi debitorii pe site au fost aprobate prin ordin al preşedintelui ANAF.

Lista publicată va cuprinde denumirea sau numele şi prenumele debitorilor, codul de identificare fiscală, cu excepţia persoanelor fizice, unde nu se va menţiona codul numeric personal. Totodată, va fi publicată localitatea domiciliului fiscal şi cuantumul total al obligaţiilor fiscale restante.