Potrivit unui comunicat al ANI , în urma evaluărilor efectuate, s-a constatat existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea infracţiunilor de conflict de interese, precum şi a celor asimilate infracţiunilor de corupţie de către Adrian Piteiu, întrucât, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în calitate de reprezentant legal al SNGN Romgaz SA Mediaş, a participat la luarea deciziilor şi a îndeplinit acte, în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice, prin aprobarea de referate de necesitate, documentaţii de atribuire, rapoarte şi hotărâri privind desemnarea ofertelor câştigătoare şi prin încheierea de contracte comerciale cu SC Aprov SA Mediaş (societate la care acesta a deţinut, în perioada 2001 - 2005, calitatea de administrator), beneficiul patrimonial obţinut fiind în cuantum de 66.454.374 lei (aproximativ 15.218.442 euro).

În perioada 18 martie 2005 - 19 ianuarie 2009, Adrian Piteiu a exercitat, succesiv, în cadrul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale Romgaz SA Mediaş, funcţiile de director general adjunct (începând cu data de 18.03.2005), director - Direcţia Explorare (începând cu data de 15.06.2007) şi director general (începând cu data de 19.01.2009). Adrian Piteiu a mai deţinut şi funcţia de administrator în cadrul societăţii SC Aprov SA Mediaş, în perioada 7 noiembrie 2001 - 25 mai 2005.

ANI mai arată că, în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, Adrian Piteiu, în calitate de reprezentant legal al Romgaz, a participat la luarea deciziilor şi a îndeplinit acte, în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice, prin aprobarea de referate de necesitate, documentaţii de atribuire, rapoarte şi hotărâri privind desemnarea ofertelor câştigătoare şi prin încheierea de contracte comerciale cu SC Aprov SA Mediaş, societate care, astfel, a realizat încasări în valoare totală de 66.454.374 lei, precizeaza Agerpres in pagina electronica. 

Potrivit Codului Penal, conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv,  sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii cinci ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură.