De asemenea, impozitele percepute asupra venitului, producţiei sau profiturilor (cu excepţia impozitelor percepute asupra consumului, precum TVA, impozitul pe venitul personal sau impozitul pe vânzări), au totalizat circa 609 milioane lei, iar taxele de licenţă, de închiriere, de înregistrare sau alte taxe aferente licenţelor şi/sau concesiunilor au însumat 7,112 milioane lei.

Aceste plăţi sunt efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.2844 din 19 decembrie 2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Acest ordin este aplicabil entităţilor publice şi transpune în legislaţia naţională prevederile cuprinse în Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi.

S.N.G.N. Romgaz S.A. este admisă la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori Bucureşti (BVB) şi a Bursei de Valori Londra (LSE) şi are ca obiect de activitate explorarea, prospectarea, descoperirea, dezvoltarea şi exploatarea produselor petroliere din zăcămintele aflate în portofoliul societăţii, mentioneaza agerpres.