Controalele vor fi efectuate în colaborare cu echipe de actuari. Reprezentanţii ASF susţin că, în urma analizei efectuate de specialişti din cadrul ASF, au fost identificate atât soluţii şi măsuri structurale pentru o mai bună funcţionare a pieţei poliţelor RCA, cât şi acţiuni pe care autoritatea le va întreprinde în perioada imediat următoare.

Astfel, începând cu luna decembrie a acestui an, ASF va demara mai multe controale la societăţile de asigurări pentru verificarea cauzelor creşterii tarifelor faţă de perioadele precedente.

'Aceste controale, efectuate în colaborare cu echipe de actuari, vor urmări: acurateţea datelor şi informaţiilor folosite în fundamentarea tarifelor, justificarea criteriilor de segmentare adoptate, compararea datelor cu perioadele anterioare, comparabilitatea şi influenţa în creşterea/descreşterea tarifelor în raport cu despăgubirile plătite şi impactul asupra calculului tarifelor în ceea ce priveşte nedeclararea/neînregistrarea la timp a tuturor daunelor', se menţionează într-un comunicat ASF, citat de agerpres.

În afara acţiunilor de control, ASF şi-a propus, în urma întâlnirilor cu reprezentanţii transportatorilor şi ai societăţilor de asigurare, adoptarea unor măsuri care să optimizeze pe viitor funcţionarea pieţei RCA. Printre cele mai importante direcţii de acţiune se regăsesc: elaborarea unui model actuarial de calcul al RCA pentru transportatori, împreună cu Asociaţia Română de Actuariat, care să fie recomandat ca model de referinţă societăţilor de asigurări care au notificat creşteri exagerate ale tarifelor, realizarea în regim de urgenţă a unei întâlniri comune cu reprezentanţi ai transportatorilor şi ai societăţilor care practică RCA pentru identificarea unor soluţii concrete, precum şi iniţierea demersurilor pe lângă Parlamentul României pentru actualizarea legii asigurărilor obligatorii.

De asemenea, se are în vedere segmentarea mai rafinată, în concordanţă cu nivelul real de risc asociat fiecărei categorii de clienţi, cum ar fi diferenţierea tarifelor în funcţie de tipul de activitate de transport intern/extern, eliminarea/atenuarea importanţei criteriului de segmentare reprezentat de codul CAEN, implementarea unor soluţii tehnice moderne pentru cuantificarea riscului asociat fiecărei categorii de clienţi, inclusiv pentru monitorizarea şi îmbunătăţirea comportamentului în trafic (responsabilizarea şoferilor - scăderea riscului de accidente) prin utilizarea de camere video la bordul autovehiculelor pentru monitorizarea activităţii şi comportamentului în trafic şi prin utilizarea tehnologiei telematice (cutii negre - GPS) pentru cuantificarea cu acurateţe a nivelului de risc.

Potrivit ASF, se are în vedere şi iniţierea unor analize şi studii de impact privind posibilitatea modificării modelului actual de emitere a poliţei RCA prin declararea persoanelor care vor conduce autovehiculul (poliţă pe autovehicul şi şofer).

Analiza efectuată de ASF a relevat şi o serie de factori de influenţă în preţurile poliţelor RCA, printre care se numără: creşterea semnificativă a valorii despăgubirilor pentru vătămări corporale şi deces, practica judiciară neuniformă şi lipsa de predictibilitate a valorii acestor despăgubiri, creşterea de până la 4,5 ori a daunei medii pentru despăgubiri aferente vătămărilor corporale şi deceselor pentru accidentele produse în afara României, faţă de cele produse în ţară, precum şi creşterea, în anumite cazuri, a frecvenţei daunelor şi a daunei medii pe segmentul autocamioanelor de mare tonaj.